Informace 12/2018

Informace 12/2018
07.01.2019
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Nové předpisy nájmu

Správa SBD připravila nové předpisy nájmu s účinností od 1. 1. 2019 pouze u domů, kde bylo ukončeno splácení úvěru, došlo k navýšení příspěvku do DZODI nebo k jiným změnám. Důvody jednotlivých změn jsou uvedeny v komentářích k předpisům nájmu.

Žádáme předsedy, aby předpisy předali uživatelům proti podpisu co nejdříve a aby na správu vrátili formuláře „ Podpisová listina o převzetí předpisu nájemného a služeb “ do 15. ledna 2019.

2. Ceny médií pro rok 2019

Zásobování teplem Vsetín, a.s.

 • Z domovní předávací stanice                      645,15 Kč/GJ, včetně DPH
 • ohřev TUV z výměníku                                634,80 Kč/GJ, včetně DPH
 • Domovní kotelny – plyn. kotelna Hrbová     648,60 Kč/GJ, včetně DPH

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

 • Vodné + stočné                                             84,87 Kč/m3, včetně DPH

Obecní úřad Hošťálková

 • Vodné+stočné (od 1. 4. 2016)                       46,00 Kč/m3, včetně DPH

Valašskobystřičská obecní, s.r.o.

 • Vodné+stočné                                               73,60 Kč/m3, včetně DPH

Obecní úřad Seninka

 • Vodné (od 1. 9. 2015)                                   40,00 Kč/m3, včetně DPH

Obecní úřad Bystřička

 • Vodné+stočné                                               49,00 Kč/m3, včetně DPH

Městský bytový podnik Karolinka

 • Vodné+stočné                                               68,28 Kč/m3, včetně DPH

Innogy Energie, s.r.o.  – zemní plyn pro kotelny                 715,15 Kč/MWh, bez DPH

ČEZ Prodej, s.r.o. – elektr. energie společných částí         1200,0 Kč/MWh, bez DPH

3. Volby do orgánů v roce 2019

Rok 2019 je rokem volebním, proto musíme zvolit nové výbory samospráv, představenstvo a kontrolní komisi. V příloze mají samosprávy materiál - Zajištění voleb orgánů pro volební období 2019 – 2024.

4. Plány oprav na rok 2019

Termín pro zaslání zápisu členské schůze se schváleným plánem oprav pro rok 2018 byl stanoven na 31. leden 2019. V domě s vlastníky tento plán oprav projedná a schválí v březnu nebo dubnu shromáždění společenství vlastníků. V případě, že dům nebude mít v roce 2019 pro realizaci oprav dostatek finančních prostředků v DZODI, musí být nejdříve v domě založeno společenství vlastníků, které si následně na svém shromáždění schválí přijetí úvěru nebo zapojení do dotačního projektu.

Technici domů samosprávám připraví varianty rozsahů oprav a varianty splácení úvěrů.

Společenství vlastníků s právní subjektivitou po schválení rozpočtu na rok 2019 se spojí s technikem domu a sdělí mu základní údaje o schválené investici (termín, rozsah oprav, předpokládaná cena, termín výběrového řízení, zapojení do projektu s dotací).

5. Mzdy topičů nízkotlakých kotelen

V lednu 2019 musí být uzavřeny dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti s topiči nízkotlakých plynových kotelen. Dohody budou uzavírány od 1. 1 do 31. 5. a na druhé pololetí od 1. 9. do 31. 12. Topiči, kteří v kotelnách zajišťují i výrobu teplé vody, budou mít dohodu uzavřenou ještě od 1. 6. do 31. 8. na výrobu teplé vody. Topiči musí přijít osobně za personalistkou Yvettou Filákovou, tel. 571 499 511 od 8. do  31. ledna 2019.

6. Převod dluhů vlastníků při založení SVJ s právní subjektivitou

Ke dni 30. 11 2018 v bytových domech, kde dosud nebylo založeno společenství vlastníků, dlužilo 8 vlastníků částku rovnou či vyšší než dvouměsíční předpis plateb v celkové výši 232 361 Kč. Další informace k dluhům jsou uvedeny v tabulce. Nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 až 2017 v celkové výši 18 806 neuhradili 4 vlastníci, přičemž dva z nich jsou v konkurzu a pohledávky za nimi byly přihlášeny do insolvenčního řízení. Tabulka pohledávek za vlastníky je přílohou těchto informací u těch domů, které takovou pohledávku za vlastníkem mají.

Při zakládání společenství vlastníků s právní subjektivitou jsou tyto pohledávky součástí hospodaření bytového domu, jsou součástí předávacího protokolu a přechází na společenství vlastníků. Všichni vlastníci v domě musí dluhy uhradit v případě jejich nedobytnosti. O ručení vlastníků za dluhy společenství hovoří ustanovení § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v odstavci 2:

Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

7. Program Panel 2013+ a IROP

Zapojení domů do projektu Panel 2013+:

 • SVJ Štěpánská 1823  –  rozpočet 3,25 mil. Rekonstrukce balkónů, zateplení štítů (TM Stav, s.r.o.) Stavba ukončena. Kolaudace byla provedena 9. 12. 2018
 • SVJ Jabloňová 22  –  rozpočet 2,6 mil. Sedlová střecha (Stunex, s.r.o.), zazdění a zasklení lodžií (TM Stav s.r.o.). Stavba ukončena a předána. Bylo požádáno o kolaudaci – proběhne v lednu 2019.

Zapojení domů do projektu IROP:

 • SVJ Bří. Hlaviců 88  –  rozpočet 7,3 mil. Kč. Zateplení fasády, rekonstrukce lodžií včetně zasklení (Dreksler s.r.o.) Stavba je dokončena.
 • SVJ U Hřiště 1231  –  rozpočet 5,5 mil. Kč. Zateplení fasády, výměna balkónů, zateplení soklu (Heryán reconstructions), Stavba je dokončena a zkolaudována.
 • SVJ Mládí 1562- 64  –  rozpočet 11 mil. Kč. Celková rekonstrukce domu, zateplení lodžií (VASTO s.r.o.) Stavba dokončena. Příprava na kolaudaci domu.
 • SVJ Sychrov 57  –  rozpočet 7,8 mil. Kč. Zateplení obálky domu, rekonstrukce lodžií (STRAUB s.r.o.). Vyřizuje se žádost na vydání stavebního povolení. 
 • SVJ Dolní Jasenka 769-771  –  rozpočet 11 mil. Celková rekonstrukce domu - zateplení, rekonstrukce ploché střechy, rekonstrukce loodžií, úprava vstupů (Heryán Reconstructions). Bylo provedeno vyzdění schodišťových lodžií a zateplení západní stěny domu.

8. Členské schůze samospráv

Ke dni 31. prosince 2018 se neuskutečnily členské schůze v těchto domech:

Vsetín  –  čp.  63, 69-71, 100, 117, 125, 129, 147, 417, 434-435, 440-442, 457, 766-768, 1169, 1231, 1558-1560, 1787, 1790, 1875, 1885, 1906.

Domy na vesnicích  –  Bystřička 268, 277, 278, Francova Lhota 360, 362, Halenkov 627, 629, 632, Horní Lideč 226, Hošťálková 446, 447, 512, 559, 560, Hovězí 410, Jablůnka 397, 436, Karolinka 549, Liptál 442, Nový Hrozenkov 794, Pržno 1, 11, Ratiboř 519, Valašská Polanka 5, 302.

9. Stav přechodu pozemního televizního vysílání na sítě DVB-T2

V lednu 2019 správa dojedná s firmou ELBAS elektro, s.r.o. Vsetín koordinovaný postup instalace technických zařízení v jednotlivých domech dle sídlišť a vesnic. Harmonogram bude včas samosprávám a společenstvím oznámen. Ke změně technického zařízení máme dostatek času, jelikož stávající vysílání DVB-T bude ukončeno až 30. 6. 2020.

10. Vzorové zápisy členských schůzí samospráv a shromáždění společenství vlastníků

Samosprávy mají v příloze vzorové zápisy členských schůzí pro rok 2019. Společenství vlastníků obdrží vzorové zápisy ze shromáždění společenství elektronickou poštou.

11. Bytová družstva – SVJ – správa domů

Samosprávy a domy SVJ byly vyzvány k odběru odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ – správa domů. Cena za celoroční předplatné je 150,- Kč a je hrazena z DZODI domu. Zvažte ve výborech samospráv a SVJ zapojení do odběru dvouměsíčníku. Hlavně SVJ tam mají hodně článků pro svoji činnost, protože mnohokrát musí rozhodovat samostatně. Přihlášky na odběr přijímá:

 1. Družstevní domy - finanční účetní Dagmar Macášová, tel. 571 499 517, macasova@sbdvsetin.cz.
 2. Domy SVJ - finanční účetní Dagmar Kratinová, tel. 571 499 518, kratinova@sbdvsetin.cz.

Kdo má zájem o elektronické vydání, vstoupí na stránky www.scmbd.cz – Kategorie: Tiskové centrum – Bytová družstva-SVJ-Správa domů.

Právě vyšlo č. 6/2018, které obsahuje odborné články na téma – zhodnocení finančních prostředků v Bance Creditas, vyhlášení soutěže Panelák roku 2018, dodávky tepla v SBD Česká Lípa, debata politických stran v ČT o bytové krizi, budoucnost nájemního bydlení, odstraňování řas a plísní na fasádách domů, podmínky oddlužení, opět rozúčtování nákladů na teplo, nerovné podmínky na trhu s teplem, díky počasí úhrada za teplo až o 10 % méně, změna způsobu vytápění, teplárny v problémech, novinky v renovaci balkónů a lodžií, ochránkyně práv nepostupovala nestranně.

12. Úklid sněhu v zimním období

V případě výskytu velkého množství sněhu na střechách domů se mohou předsedové obrátit přímo na obchodní partnery a s technikem dodatečně vyřídit sepsání objednávky na úklid sněhu u těchto firem:

 • Miroslav Hollý                  732 212 478    Úklid sněhu ze střechy za použití horolezeckého lana
 • H&B Delta, Matějček        737 263 939    Úklid sněhu ze střechy za použití horolezeckého lana
 • Jaroslav Zbranek             604 662 942    Úklid sněhu ze střechy za použití horolezeckého lana
 • KAMU s.r.o.                     602 778 293    Úklid sněhu ze střechy za použití plošiny nákladního auta
 • TM  Stav, s.r.o., Irena Kratochvílová 736 774 295    Úklid sněhu komunikací za použití mechanizace
 • Technické služby Vsetín   737 288 517    Úklid sněhu komunikací za použití mechanizace na pozemcích města Vsetína - garáže

13. Poštovní schránky společenství vlastníků

V souvislosti s problémem doručování písemností v souvislosti se změnou předsedy výboru doporučujeme všem společenstvím vlastníků, aby si ve společných prostorách instalovali samostatnou poštovní schránku s označením – Společenství vlastníků pro dům.

14. Výměry vodoměrů

Ve spolupráci s firmou Topmont Vsetín, s.r.o. a Techem, s.r.o., Uherské Hradiště byl zpracován seznam domů k výměnám vodoměrů v roce 2019. Seznamy v tištěné podobě mají přiloženy pouze domy, kterých se výměna v roce 2019 týká. Výměny vodoměrů budou zahájeny v měsíci dubnu. Firma Techem s.r.o. nabízí při výměně kapslí vodoměrů instalaci rádiových modulů, které zajišťují odečty bez nutnosti návštěvy osob, provádějících odečty. Cena výměny jedné kapsle bez  rádiového modulu 509,- Kč. Cena kapsle s rádiovýn modulem 842,- Kč. Cena odečtu jednoho vodoměru je 15,- Kč. Předsedové samospráv domů a předsedové SVJ, kteří by chtěli nabídky využít tuto skutečnost nahlásí nejpozději do konce měsíce ledna 2019 technikovi domu. Harmonogram výměn bude přiložen domům spolu s Informacemi č. 1/2019.

 

Vsetín  31. 12. 2018

PaedDr. Antonín Bařák  v. r.

ředite

 

Ke stažení

frame-scrollup