Informace 4/2020

Informace 4/2020
30.04.2020
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

V souvislosti s epidemiologickou situací a hygienickými doporučeními přijalo SBD Vsetín tato opatření:

a) Od pondělí 20.4.2020 je obnoven styk s veřejností a úřední hodiny,
b) Upřednostňujeme nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci,
c) Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
d) Styk s veřejností je výhradně v úřední dny pondělí a středa v úřední hodiny 8 – 11 hod a 12 – 16 hod,
e) Vstupujte pouze s ochranou dýchacích úst (nos, ústa),
f) Při vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou (dezinfekce umístěna v zádveří),
g) Jsou přijata opatření zabraňující přímému kontaktu mezi zaměstnancem a veřejností bez bariéry do 2 metrů,
h) Do prostor pokladny vstupujte jednotlivě,
i) Pracovnice pokladny při manipulaci s penězi používá ochranné rukavice,
j) Omezte kontakt na co nejkratší dobu,
k) Při podpisu listin či dokumentů žádáme, abyste používali vlastní prací potřeby.

Děkujeme Vám všem za dodržování těchto pokynů, chráníte tím sebe i nás.
Doporučujeme sledovat naše webové stránky www.sbdvsetin.cz, kde informujeme o aktuálním vývoji situace.

2. Dezinfekce pro družstevní domy

SBD provedlo hromadnou objednávku dezinfekčního prostředku k úklidu společných prostor v družstevních domech (umožněn odkup i SVJ). Nakoupeno bylo 450 litrů v balení 1,5 l. Zároveň byl na vstupní dveře jednotlivých vchodů vyvěšen leták s doporučeními, jak se chovat ve společných prostorách domů po hygienické stránce. Samosprávy aktivitu SBD přivítaly a dezinfekci si vyzvedly.

3. Shromáždění delegátů – změna termínu!!!

V souvislosti s epidemiologickými opatřeními ohledně možného počtu osob na jedné akci, představenstvo s opatrností stanovilo nový termín shromáždění. Shromáždění delegátů se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín. Pozvánky obdrží delegáti spolu s podkladovými materiály a vytištěnou výroční zprávou za rok 2019.

4. Shromáždění společenství vlastníků bez právní subjektivity - pokračování

V červnu budou pokračovat shromáždění společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, jejichž konání bylo přerušeno po vyhlášení nouzového stavu. Vlastníci bydlící v domě obdrží podkladové materiály s pozvánkou do schránek, ostatní poštou. V příloze mají předsedové výborů samospráv termíny konání.

5. Nabídka předplatného časopisu „Bytová družstva–SVJ–správa domů„

Samosprávy a SVJ si mohou objednat předplatné dvouměsíčníku „Bytová družstva – SVJ – správa domů“. Roční předplatné činí 150,- Kč, hradí se z DZODI domu. Hlavně SVJ tam mají hodně článků pro svoji činnost. Přihlášky na odběr přijímá:

a) Družstevní domy – p. Dagmar Macášová, tel. 571 499 517, macasova@sbdvsetin.cz,
b) Domy SVJ – p. Dagmar Kratinová, tel. 571 499 518, kratinova@sbdvsetin.cz.

Právě vyšlo č. 2/2020. Z obsahu: vestavby nových výtahů, manuál pro roční vyúčtování spotřeby tepla a teplé vody, tepelná čerpadla.

6. Program IROP a Bytový dům bez bariér

Zapojení domů do projektu IROP:

Seznam domů je uveden v Informacích č. 1. Nově nebyla žádná žádost podána.

Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:

  • U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,45 mil. Vyřizuje se, podána žádost o dotaci.

Žádáme výbory SVJ, pokud připravují dotační program či si vyřizují úvěr, aby o těchto skutečnostech včas informovali technika domu a oddělení SVJ.

7. Doplnění webových stránek

Webové stránky www.sbdvsetin.cz byly v měsíci dubnu doplněny o soubory:

Aktuality TÚ 2019

  • Úsporná energetická opatření 2019
  • Ukazatelé měrné spotřeby tepla 2019
  • Nouzové osvětlení 2019
  • Korekce spotřeby teplé a studené vody 2019
  • Stav výměn ITN 2019
  • Stav výměn vodoměrů 2019

Aktuality EÚ 2020

  • Platební terminál na pokladně

SVJ 2019

  • Odeslané materiály pro SVJ v roce 2019

8. Otevření termostatických hlavic na tělesech ústředního vytápění

Aby termostatický ventil spolehlivě a dlouho fungoval, je důležité jej během léta nechat otevřený. Pokud mimo topnou sezónu ventil dlouhodobě uzavřete, zbytečně se namáhá jeho pružina a může dojít k zatuhnutí regulační kuželky, případně k jejímu poškození a nutné výměně. Po skončení topné sezóny stačí obejít všechny radiátory a jejich termostatické ventily naplno otevřít – nastavit na nejvyšší možný stupeň. Předejdete tím k problémům s vytápěním na začátku nové topné sezóny.

9. Nová služba - Platební terminál a placení bankovními kartami

Od letošního dubna jsme rozšířili nabídku pokladních služeb o možnost bezhotovostního placení nájmů, doplatků vyúčtování a ostatních poplatků platebními kartami.

Přijímáme všechny obvyklé typy platebních karet např. MasterCard, VISA, VISA Electron a další. Tato forma platby je pohodlná a snadná. Zajistí rychlou obsluhu na pokladně, zkrácení čekání ve frontě, karta se nedává při placení z ruky, není potřeba u sebe nosit větší hotovost (bezpečnostní riziko).

10. E-mailové kontakty

Spolu s dokumenty k vyúčtování roku 2019 jsme zasílali členům i klientům žádost o sdělení e-mailového kontaktu. Důvodem je snižování nákladů na tisky a postupný přechod k elektronizaci služeb. Všem, kdo nám kontakt sdělili, děkujeme. Kdo e-mail nemá, bude nadále dostávat dokumenty v tištěné podobě – žádáme ale o telefonické oznámení, abychom si provedli poznámku a už znovu tuto informaci neurgovali. Informaci o e-mailu lze nadále posílat na e-mail wrzecka@sbdvsetin.cz.

11. Hlášení změny vlastníka bytu – připomínáme - důležité

Žádáme vlastníky bytových jednotek domů, kde je SBD Vsetín správce, aby veškeré změny zejména při prodeji bytů, dědictví, rozvodů, trvalého bydliště, příjmení apod. hlásili na SBD Vsetín, I. patro – členská evidence, paní Marcela Dorňáková /tel. 571 499 524, mob. 732 335 404/. Při hlášení změny vlastníka je potřeba se prokázat občanským průkazem a dokladem o změně vlastníka /vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitosti nebo výpis z katastru nemovitosti/.

12. Provoz v letním období

V letním období bude správa družstva pro veřejnost uzavřena od 7. do 10. července a od 10. do 14. srpna. Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů a spojení na technika bude zajištěno telefonickým spojením.

 

Vsetín dne 30. 4. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA

ředitelka

 

Ke stažení

frame-scrollup