Informace 6/2020

Informace 6/2020
30.06.2020
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Úřední dny

Žádáme všechny družstevníky, klienty, členy samospráv či výborů SVJ, aby si své záležitosti vyřizovali výhradně v úřední dny vyhrazené pro styk s veřejností, tj. pondělí a středa: úřední hodiny 8 – 11 a 12 – 16 hod. V úřední dny jsou Vám zaměstnanci SBD plně k dispozici.

V neúřední dny nebude přístup do budovy umožněn. Důvodem je jednak to, že zaměstnanci vykonávají práce v terénu a zpracovávají agendu, a také se jedná o hygienické opatření.

2. Shromáždění delegátů – změna termínu - oprava!!!

Původní nový termín shromáždění dne 1. září 2020 byl z technických důvodů zrušen a shromáždění delegátů se uskuteční v úterý 8. září 2020 v 15,00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín. Pozvánky obdrží delegáti spolu s podkladovými materiály a výroční zprávou za rok 2019.

3. Shromáždění společenství vlastníků bez právní subjektivity – pokračování

V červnu se dokončovala shromáždění společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, jejichž konání bylo přerušeno po vyhlášení nouzového stavu. Během tří týdnů zaměstnanci SBD zorganizovali 41 shromáždění vlastníků, z toho 20 v budově SBD a 21 se jich uskutečnilo v odpoledních hodinách přímo v prostorách jednotlivých domů. Celkem se za březen až červen 2020 uskutečnilo 54 těchto shromáždění.

4. Přeplatky z vyúčtování zálohových plateb za rok 2019

Oddělení nájemného odeslalo ve čtvrtek 26. června 2020 všechny přeplatky z vyúčtování zálohových plateb za rok 2019 uživatelům a vlastníkům prostřednictvím složenek České pošty, s.p., nebo bezhotovostním převodem na jejich osobní účet u peněžního ústavu.
Nedoplatky jsou splatné do 31. 7. 2020.

5. Vznik společenství vlastníků s právní subjektivitou

  • prvním pololetí roku 2020 bylo založeno jedno společenství vlastníků – Družstevní 1766.
  • Shromáždění společenství vlastníků za účasti notáře v domech budou svolávána, jakmile oznámí na správu družstva složení tříčlenného přípravného výboru.
  • Domy, které dosud splácejí úvěr na opravy, budou mít shromáždění po splacení úvěru.
  • Stále se nedaří připravit shromáždění domů, ve kterých podíl družstva klesl pod 50 % (Vsetín čp. 72, 102, 132, 147, 416, 431- 433, 774, 1169, 1488-89, 1514, 1558-1560, 1781, 1788, 1790, 1808, 1809, 1884, 1888, 1906, 1907, Karolinka 549, Velké Karlovice 862-863, Halenkov 626). V těchto domech by se měli domluvit především vlastníci a navrhnout členy výboru společenství.
  • Dle přechodného ustanovení z. č. 177/2018 Sb., kterým se mění z. č. 311/2013 Sb., musí být svoláno do 31. 8. 2020 shromáždění společenství k založení SVJ domu Luh 1809.
  • Průběžně budou svolávána podle nového občanského zákoníku shromáždění společenství vlastníků v domech, ve kterých do 31. 12. 2013 byl nejvýše jeden vlastník. Zatím se jedná o domy: Vsetín čp. 7, 20, 76-77, 92-93, 103-105, 106-107, 125, 726-728, 1764, 1890, Val. Polanka 5, Velké Karlovice 301-305-319, 608-609, Halenkov 622, 625, 657, Jablůnka 436, Karolinka 548, Bystřička 278-279, Francova Lhota 360, 362, Hovězí 682, Seninka 16, Horní Lideč 226.

6. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:

Seznam domů zapojených do projektu je uveden v Informacích č. 1. Aktuálně se řeší:

SVJ Jablůnka 396 - rozpočet 1,6 mil. Kč - stavba byla dokončena a zkolaudována.
SVJ Mládí 1294 - revitalizace domu – rozpočet 859 tis. Kč – zažádáno o dotaci.

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:

U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,45 mil. Schválena dotace ve výši 725 765,- Kč.

Žádáme výbory SVJ, pokud připravují dotační program či si vyřizují úvěr, aby o těchto skutečnostech včas informovali technika domu a oddělení SVJ.

7. Úklid sklepů a společných prostor v domech

Město Vsetín ve spolupráci s Technickými službami Vsetín, s. r. o. nabízí občanům s trvalým pobytem na Vsetíně, kteří se chystají vyklízet své byty, domy či sklepní prostory, výhodnou akci na přistavení velkoobjemového kontejneru k jejich bydlišti.

Zvýhodněná cena trvá od 1. června do 31. července. Akce je vhodná především pro sdružení vlastníků jednotek, bytová družstva či pro spojení více majitelů nemovitostí. Akční cena je 1100 Kč bez DPH za přistavení kontejneru na jeden den a odvoz včetně likvidace.

Pro umístění kontejneru je potřeba si předem zažádat o zábor veřejného prostranství na odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín (p. Halašová nebo p. Medvecká).
Objednat přistavení kontejneru lze v Logistickém centru odpadů Bobrky na tel. č.: 733 627 738.

8. Doplnění webových stránek

Webové stránky www.sbdvsetin.cz byly doplněny o soubory:

- www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 5/2020.

9. Časopis: Bytová družstva – SVJ – správa domů

Nabídka pro samosprávy a domy SVJ na odběr odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ – správa domů. Cena za celoroční předplatné je 150,- Kč a je hrazena z DZODI domu. Hlavně pro SVJ je tam hodně článků pro výkon činnosti.

Přihlášky na odběr přijímá:

a) Družstevní domy - finanční účetní Dagmar Macášová, tel. 571 499 517, macasova@sbdvsetin.cz.
b) Domy SVJ - finanční účetní Dagmar Kratinová, tel. 571 499 518, kratinova@sbdvsetin.cz.

Elektronické vydání: www.scmbd.cz – Kategorie: Tiskové centrum – Bytová družstva-SVJ-Správa domů.

Právě vyšlo č. 3/2020, které obsahuje odborné články na téma – jak správně kombinovat dotaci a úvěr, pojednání o vodní bakterii typu Ledionella, zelené střechy, kotelny s tepelnými čerpadly, jaký balkon či lodžii si vybrat, čím zateplit fasádu domu či vnitřní prostory domu.

10. Povinnost nahlášení změn

Pokud vlastník bytu tento byt prodá nebo převede a provede změnu zápisu do Katastru nemovitostí, je povinen oznámit tuto skutečnost správci domu, tj. SBD Vsetín. Vyplývá to z uzavřené smlouvy o zajišťování správy společných částí domu. Je to v zájmu vlastníka, aby se vyúčtování záloh dostalo vždy tomu vlastníkovi bytu, který tyto zálohy platil.

11. Provoz SBD Vsetín v letním období

V letním období bude správa družstva pro veřejnost uzavřena od 7. do 10. července a od 10. do 14. srpna. Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů a spojení na technika bude zajištěno telefonickým spojením.

Žádáme předsedy SVJ a samospráv, aby přiložené oznámení zveřejnili na nástěnce domu.

 

Vsetín dne 30. 6. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA

ředitelka

Ke stažení

frame-scrollup