Informace 8/2019

Informace 8/2019
30.08.2019
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Vznik společenství vlastníků s právní subjektivitou

Shromáždění společenství vlastníků za účasti notáře v domech budou svolávána, jakmile oznámí na správu družstva složení tříčlenného přípravného výboru. V přípravě na září jsou domy – Svornosti 1811, Bří Hlaviců 89, Nový Hrozenkov 702, Rokytnice 458). Domy, které dosud splácejí úvěr na opravy, budou mít  shromáždění po splacení úvěru.

Stále se nedaří připravit shromáždění domů, ve kterých podíl družstva klesl pod 50 %  (Vsetín čp. 72, 132, 416, 431- 433, 1169, 1514, 1558-1560, 1781, 1788, 1790, 1808, 1809, 1884, 1888, 1906, 1907 a Karolinka 549).

Dle přechodného ustanovení z. č. 177/2018 Sb., kterým se mění z. č. 311/2013 Sb., musí být svoláno do 31. 7. 2020 shromáždění společenství k založení SVJ domu č.p. 1809. V těchto domech by měli přijmout odpovědnost především vlastníci a zapojit se do výborů společenství.

Průběžně budou svolávána podle nového občanského zákoníku shromáždění společenství vlastníků v domech, ve kterých do 31. 12. 2013 byl nejvýše jeden vlastník. Zatím se jedná o domy:

čp. 7, 20, 76-77, 92-93, 103-105, 106-107, 125, 726-728, 1764, 1890, Val. Polanka 5, Velké Karlovice 301-305-319, 608-609, Halenkov 622, 625, 657, Jablůnka 436, Karolinka 548, Bystřička 278-279, Francova Lhota 360, Hovězí 682, Seninka 16, Francova Lhota 362.

2. Požární preventivní prohlídky

V příloze mají některé samosprávy protokoly o provedené protipožární prohlídce. Žádáme předsedy výborů samopsrávy/SVJ, aby se seznámili s  protokoly a zajistili odstranění zjištěných závad (nepotřebných věcí  z únikových cest a  zpřístupnění hlavních uzávěrů plynu, vody… )

3. Členské schůze samospráv

Ke dni 31. srpna 2019 se zatím neuskutečnily členské schůze v těchto domech:

Vsetín – čp. 20, 6, 65, 69-71, 88, 89, 92-93, 100, 108, 115-116, 117, 120-121, 125, 140-141, 145-146, 415, 416, 419-420, 421-422, 434-435, 440-442, 457, 769-771, 774, 1231, 1784, 1787, 1788,1790, 1798, 1800, 1808, 1809, 1814, 1823, 1839, 1875, 1885, 1888, 1889, 1906.

Domy na vesnicích – Bystřička 268, 278, Halenkov 622, 625, 627, 629, 657, Horní Lideč 226, Hošťálková 441, 508, 559, 560, Hovězí 682, Jablůnka 397, 436, 437, Karolinka 550, Nový Hrozenkov 793, Pržno 11, Ratiboř 519,  Val. Polanka 4, 5, V. Karlovice  608-609.

4. Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

V souladu s ustanovením § 17, odstavce 1, písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší provede revizní technik Pavel Románek, Valašská Bystřice čp. 804, na základě uzavřené smlouvy s SBD Vsetín kontrolu technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů. Pavel Románek, jako osoba odborně způsobilá, provede kontroly v listopadu 2019 u domů ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo ve správě družstva.

Tato povinnost se týká 15 domů – SVJ Huslenky 515, Kateřinice 278, Malá Bystřice 78, SVJ Liptál 410, Ratiboř 444, Seninka 16, Val. Bystřice 594,  SVJ 606, 615, 633, SVJ 650, Val. Polanka 1, 4, 280, SVJ Střelná 169.

Kontroly budou prováděny v odpoledních hodinách. Týden před uskutečněním kontroly bude Pavel Románek kontaktovat telefonicky předsedy samospráv/SVJ jednotlivých domů, se kterými dohodne termín provedení kontroly. Pan Románek nebo jeho zaměstnanec se prokáže při vstupu do domu průkazkou firmy. Cena za kontrolu technického stavu jednotlivého kotle včetně dopravy je smluvně stanovena ve výši 1.200,- Kč. O kontrole bude zpracován doklad, který bude archivován technikem družstva nebo předán výboru SVJ.

5. Bytová družstva – SVJ – správa domů

Samosprávy a domy SVJ byly vyzvány k odběru odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ – správa domů. Cena za celoroční předplatné je 150,- Kč a je hrazena z DZODI domu. Zvažte ve výborech samospráv a SVJ zapojení do odběru dvouměsíčníku. Hlavně SVJ tam mají hodně článků pro svoji činnost, protože mnohokrát musí rozhodovat samostatně. Přihlášky na odběr přijímá:

a) Družstevní domy - finanční účetní Dagmar Macášová, tel. 571 499 517, macasova@sbdvsetin.cz.

b) Domy SVJ - finanční účetní Dagmar Kratinová, tel. 571 499 518, kratinova@sbdvsetin.cz.

Kdo má zájem o elektronické vydání, vstoupí na stránky www.scmbd.cz – Kategorie: Tiskové centrum – Bytová družstva-SVJ-Správa domů.

Právě vyšlo č. 4/2019, které obsahuje odborné články na téma – 50. let vzniku SČMBD, SBD Škodovák po 10 letech, CREDITAS – výjimečné úroky pro BD a SVJ, Retro z roku 2004, Babiš hájí dotace na nové byty, recept na sociální ybdlení, kšeftaři s chudobou, levnější topení, nájem společných prostor, z výhody plynové kotelny nevýhoda.

6. Program IROP a Bytový dům bez bariér

Zapojení domů do projektu IROP:

  • SVJ Sychrov 57 – rozpočet 7,8 mil. Kč. (ENDUM – STRAUB, s.r.o.). Zateplení obálky domu, rekonstrukce lodžií. Vydáno stavební povolení.
  • SVJ D. Jasenka 769-771 – rozpočet 11 mil. Kč (ENDUM - Heryán Reconstructions). Celková rekonstrukce - zateplení obvod. pláště, plochá střecha, lodžie, vstupy. Stavba je dokončena.
  • SVJ Okružní 459 – rozpočet 5,8 mil Kč (ENDUM - Heryán Reconstructions, s.r.o.). Zateplení fasády, rekonstrukce ploché střechy, loodžií. Stavba je dokončena.
  • SVJ Rokytnice 404 – rozpočet 3,0 mil. Kč. (Stavebservis - REPAVIA STAV). Dokončení 11/2019.
  • SVJ Rokytnice 460 – rozpočet 3,0 mil. Kč. (Kovářová - Tesp contraxt). Podána žádost na IROP. Vyřizuje se úvěr. Realizace - září až listopad 2019.
  • SVJ Dukelská 1820 – rozpočet 5,9 mil. (Stavebservis - REPAVIA STAV s.r.o.). Zateplení štítů a suterénu, vyzdění a zasklení lodžií. Realizace – srpen až listopad 2019.
  • SVJ Luh 1785 – rozpočet .…… . (Stavebservis). Zpracován projekt. Realizace 2020. VŘ po novém shromáždění SVJ (září-říjen 2019).
  • SVJ Mládí 1565 – rozpočet 3,0 mil. Kč. (Stavebservis - REPAVIASTAV). Úprava PD po požární zprávě a koordinace s PENB. Úpravou možnost 40 % dotace. Dokončení 11/2019.
  • SVJ Halenkov 624 – rozpočet 2,1 mil. Kč. (Stavebservis - REPAVIA STAV). Ukončená realizace. Podána žádost o platbu.
  • SVJ Karolinka 573 – rozpočet .…… . (Kovářová). Příprava projektu – zateplení střechy, obvod. pláště, sklepu, zavěšené balkóny. Předpoklad dokončení - 2020.
  • SVJ Karolinka 574 – rozpočet .…… . (Kovářová). Příprava projektu – zateplení střechym obvod. Pláště, sklepu, zavěšené balkóny. Předpoklad dokončení - 2020.
  • SVJ Karolinka 575 – rozpočet 5,6 mil. Kč. (Stavebservis). Zpracování projektu včetně přístavby lodžií. Předpoklad dokončení - září 2020.
  • SVJ Karolinka 543 – rozpočet 9,0 mil. Kč. (Stavebservis). Zpracování projektu včetně přístavby lodžií. Předpoklad dokončení - září 2020.
  • SVJ Jablůnka 396 – rozpočet 1,6 mil. Kč. (Juřínek). Dokončení - září 2019.
  • SVJ Jablůnka 398 – rozpočet 2,2 mil. Kč. (Stavebservis - Dreksler). Dokončení - září 2019

7. Požár na sídlišti Luh

Hasiči zasahovali v pátek 16. srpna 2019 večer u požáru v panelovém domě č.p. 1906 v sídlišti Luh ve Vsetíně. Hořelo nejprve v druhém nadzemním podlaží osmipodlažního domu. Budovu zahalila oblaka hustého dýmu. Hasiči z budovy evakuovali třicet obyvatel. Jeden člověk se nadýchal kouře a skončil v péči zdravotníků.

Plameny se postupně dostaly také o patro výš do bytu ve třetím podlaží. Hasiči dostali požár pod kontrolu krátce po svém příjezdu. Příčinu vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů. Následující den byla ze strany SBD Vsetín kontaktována pojišťovna a byly zahájeny sanační práce na domě.

 

Vsetín  31. 8. 2019

PaedDr. Antonín Bařák  v. r.

ředitel

Fotogalerie

Požár 1906 - venek
Požár 1906 - vnitřek

Ke stažení

frame-scrollup