Havarijní telefonní čísla

Tísňová volání
Integrovaný záchranný systém 112
Ohlašovna požáru 150
Policie ČR 158
Městská policie 156
Zdravotní záchranná služba 155
Lékařská služba první pomoci 571 413 012
Hasičský záchranný sbor 577 656 222
Poruchové služby
Rozvod el. energie (ČEZ) 840 850 860
Rozvod plynu 1239
Rozvod vody (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) 571 484 041
Městský informační kanál Vsetín (4M Rožnov p. R., s.r.o.) 603 428 224
603 451 222
Poruchové služby SBD Vsetín
Oprava výtahů - Výtahy Vsetín, s.r.o. 604 740 537
Oprava výtahů – Michálek Zdeněk (Liftcomp, Výtahy Velké Meziříčí) 608 733 713
Oprava výtahů – Ondra Zdeněk (Liftcomp, Výtahy Velké Meziříčí) 608 733 714
Opravy elektro – ELBAS elektro, s.r.o. 604 570 153
Ucpané odpady v domech – BLAPIC s.r.o., Zlín 603 836 775
606 720 154
Ucpané odpady v domech – Vodovody a kanalizace Vsetín 571 484 041
603 780 887
Kabelová TV pro domy v Rokytnici – SychrovNet, s.r.o. 571 999 111
Zásobování teplem Vsetín, a. s.
Hlášení poruch a závad na rozvodech tepla a TUV 603 555 815
Dispečink (24 hodin) 571 815 206
Informace (zelená linka) 800 800 815
Havárie rozvodů studené vody, TUV a tepla v domech napojených na Zásobování teplem Vsetín,a.s.-odpoledne, sobota, neděle, svátky 603 555 815
Městský bytový podnik Karolinka, p. o.
Ohlašovna poruch dodávky tepla a vody 571 450 640
frame-scrollup