Současnost

Současnost Stavebního bytového družstva Vsetín

Sídlo Štěpánská 967, 755 01 Vsetín
IČ, DIČ 00089460, CZ00089460
Spojení Tel: 571 499 511
e-mail: info@sbdvsetin.cz
www.sbdvsetin.cz

 

Předmět podnikání

 • montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • úklidové práce
 • výroba, opravy a montáž měřidel, montáž vodoměrů na TV a SV
 • vodoinstalatérství, topenářství
 • zednictví
 • montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • pokrývačství
 • obchodní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • správa a údržba nemovitostí

Členství

Stavební bytové družstvo Vsetín je členem Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, 147 00 Praha, www.scmbd.cz, který sdružuje přes 650 bytových družstev. Tato družstva vlastní 24 122 domů, 465 544 bytů a spravují více než 670 000 bytů, což je asi 17 % bytových jednotek v České republice. Správa družstva využívá především servis svazových školení pro zaměstnance dle nabídky a projednávaných odborných témat. Stavební bytové družstvo Vsetín je členem Českého sdružení pro technická zařízení, Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, www.cstz.cz, což je spolek, zabývající se problematikou spojenou s provozem zákonem vyhrazených zařízení, zejména pak plynových zařízení. Svou činnost soustřeďuje zejména na odborné školení pracovníků, kteří s těmito zařízeními přicházejí jakkoliv do styku a na vydávání odborných publikací a periodik z této oblasti. Družstvo využívá zejména možnost účasti techniků na školicích akcích ČSTZ a jeho publikační činnost.

Statistika

Stav k 31. 12. 2019

Počet členů družstva 2 854
Počet domů ve správě družstva 255
Počet bytů ve správě družstva 5 111
- z toho ve vlastnictví družstva 2 537
Počet garáží ve správě družstva 418
- z toho ve vlastnictví družstva 368
Počet SVJ ve správě družstva 94
Počet SVJ, kde družstvo zajišťuje funkci předsedy 4
Počet SVJ, kde družstvo zajišťuje funkci opatrovníka 1
Počet zaměstnanců správy družstva 21
- z toho sekretariát 3
- z toho technický úsek 6
- z toho ekonomický úsek 12

 

frame-scrollup