Havarijní telefonní čísla

Tísňová volání
Integrovaný záchranný systém 112
Ohlašovna požáru 150
Policie ČR 158
Městská policie 156
Zdravotní záchranná služba 155
Lékařská služba první pomoci (odpoledne) 571 413 012
Hasičský záchranný sbor – operační středisko HZS Zlínského kraje 950 670 222
Poruchové služby
Rozvod el. energie (ČEZ) 800 850 860
Rozvod plynu 1239
Rozvod vody (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) 571 484 041
Poruchové služby SBD Vsetín
Oprava výtahů - Výtahy Vsetín, s.r.o. 604 740 537
Oprava výtahů – Michálek Zdeněk (Liftcomp /OTIS/, Výtahy Velké Meziříčí) 608 733 713
Oprava výtahů – Ondra Zdeněk (Liftcomp /OTIS/, Výtahy Velké Meziříčí) 608 733 714
Opravy elektro – ELBAS elektro, s.r.o. (mimo soboty, neděle) 604 570 153
Tomáš Surovčík - vodo topo - odpoledne, sobota, neděle, svátky 725 602 002
Ucpané odpady v domech – BLAPIC s.r.o., Zlín 606 720 154
Ucpané odpady v domech – Vodovody a kanalizace Vsetín 571 484 041
603 780 887
Kabelová TV pro domy v Rokytnici – SychrovNet, s.r.o. 571 999 192
Zásobování teplem Vsetín, a. s.
Hlášení poruch a závad na rozvodech tepla a TUV 603 555 815
Dispečink (24 hodin) 571 815 206
Havárie rozvodů studené vody, TUV a tepla v domech napojených na Zásobování teplem Vsetín,a.s.-odpoledne, sobota, neděle, svátky 603 555 815
Městský bytový podnik Karolinka, p. o.
Ohlašovna poruch dodávky tepla a vody 730 894 714
734 204 911
frame-scrollup