Historie

Historie Stavebního bytového družstva Vsetín

Na konci 50. a začátku 60. let minulého století let vzniká na Vsetínsku za podpory velkých podniků bytové družstevnictví. Na území města Vsetína vznikla postupně tři Stavební bytová družstva – SBD zaměstnanců Zbrojovka, SBD zaměstnanců MEZ, SBD občanů při MěstNV Vsetín. Vzhledem k nutnosti zajištění výstavby na vesnicích taky bytové družstvo zvláštního typu Okresní výstavbové družstvo Vsetín, jehož úkolem bylo zabezpečovat výstavbu družstevních bytů pro zaměstnance JZD (družstevní bytovky). Takto postavené bytovky byly předávány SBD AGRO s celookresní působností. Můžeme připomenout existenci dalších bytových družstev regionu. V šedesátých letech vznikla bytová družstva na vesnicích – SBD Karolinka, Velké Karlovice, Horní Lideč, Hošťálková, Jablůnka, Nový Hrozenkov. V roce 1980 došlo v okrese Vsetín k reorganizaci bytového družstevnictví tím, že se utvořila 3 velká bytová družstva - SBD Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. SBD Vsetín získalo současnou podobu spojením SBD Zbrojovka, SBD MEZ, Okresního výstavbového družstva a družstva AGRO.

Známou osobností bytového družstevnictví ve Vsetíně byl předseda Vladimír Buchar, který aktivně zajišťoval všechny úkoly, než odešel do starobního důchodu. Dodnes se používá na sídlišti v Luhu označení Bucharov. V SBD MEZ Vsetín se vystřídalo více předsedů. Nejdříve pan František Sevelda a postupně Radek Julina, Jiří Wágner a Peter Hausknotz. Po sloučení vsetínských družstev v roce 1980 se stal předsedou družstva Peter Hausknotz, který vykonával funkci předsedy do roku 1993, po něm pokračoval Jaroslav Lysík a od roku 2003 PaedDr. Antonín Bařák.

Historie SBD Vsetín však zaznamenala také jedno velmi nepříjemné rozdělení resp. odchod části členů a vytvoření samostatného bytového družstva. Jednalo se o uživatele družstevního domu č.p. 1321 na Žerotínově ulici s velmi lukrativními nebytovými prostory na frekventovaném místě, skýtajícími záruku vysokých výnosů z jejich nájmů. Z ekonomického hlediska lze toto rozhodnutí pochopit, z hlediska družstevní solidarity to však bylo rozhodnutí velmi nesolidární. Soudní rozhodnutí vzniklého sporu také vedlo ke stanovení velmi vysokého odškodnění mateřského SBD Vsetín. Nicméně zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. tuto možnost připouštěl a členové v tomto domě využili možnosti dle tohoto zákona a vyčlenili se z původního družstva do nově vzniklého Bytového družstva Žerotínova Vsetín. Růst automobilismu v 60. a 70. letech minulého století se projevil v nedostatku parkovacích míst na sídlištích a v tlaku na výstavbu nových garáží. Také SBD se tomuto trendu přizpůsobilo a pro své členy zajišťovalo svépomocnou výstavbu řadových nebo blokových garáží v Luhu, na Rybníkách a Trávníkách.

Od samého počátku družstevní formy výstavby bytů se začaly ukazovat rozdíly ve vztahu bydlících ke svému domu a jeho okolí. Družstevníci měli ve výstavbě domu uloženy vlastní finanční prostředky nebo velkou sumu odpracovaných brigádnických hodin a od samého počátku si museli z vlastních prostředků hradit všechny opravy společných částí domů a výměny zařizovacích předmětů v bytech. Mnohem lépe se starali o pořádek v domě i jeho okolí nežli např. obyvatelé některých městských či státních bytových domů. Velmi zřetelně se tento vztah k družstevnímu majetku ukázal na konci minulého století a po roce 2000, kdy bylo nutno přistoupit k nákladným opravám vad panelové výstavby. Právě tehdy to byly především družstevní domy, které jako první začaly opravovat a zateplovat své fasády a měnit tak výrazně k lepšímu vzhled panelových sídlišť ve Vsetíně. Družstevní domy využívaly dotační tituly – Havarijní program MMR, havarijní program SFRB, IPRM, Jessica, Panel 2013+ a postupně opravovaly další konstrukční prvky domů – střechy, okna, lodžie, balkóny, výtahy, rozvody tepla, vody a plynu, elektro rozvody, hlavní vstupní dveře. Těmito energeticky úspornými opatřeními snižovaly měrnou spotřebu tepla v domech ta, že u některých domů klesla spotřeba tepla v domě za jeden kalendářní rok až na 40 až 50 % spotřeby tepla před dvaceti lety.

Po nabytí účinnosti z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů dochází k převodům bytů do vlastnictví, kdy jednotliví členové družstva využívají této možnosti, kterou jim zákon dává. Využívají ji postupně až od roku 2000. Nově vznikají společenství vlastníků jednotek, ve kterých se však těžko hledají vlastníci, kteří jsou ochotni být členy statutárního orgánu a dále se o dům starat. Družstvo tak provádí správu bytových domů, ve kterých toto společenství ještě nevzniklo a v bytových domech, které po vzniku společenství nadále zůstávají ve správě družstva.

V současnosti je SBD Vsetín trvale ekonomicky stabilizované s velkým zázemím nebytových prostor pro tvorbu kladného hospodářského výsledku. Ke komerčním účelům využívá družstvo vlastní nemovitosti Žerotínova čp. 1322, Smetanova čp. 900, 1265 a 1101.

frame-scrollup