Správa domů

Stavební bytové družstvo Vsetín vykonává správu domů s důrazem na uplatňování právních předpisů, příkazní smlouvy a stanov jednotlivých společenství vlastníků. Stanoviska výborů společenství při výkonu správy jsou rozhodující. Výkon správy provádí svými zaměstnanci a některé odborné činnosti zajišťuje smluvně odborně způsobilými osobami.

frame-scrollup