Bytové domy bez bariér pro rok 2023

Bytové domy bez bariér pro rok 2023
15.11.2022
Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023.

Bližší inormace naleznete na stránkách MMR ČR.

Termín ukončení příjmu žádostí je do 20.12.2022, 12.00 hod.

frame-scrollup