Informace 10/2020

Informace 10/2020
29.10.2020
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

V souvislosti s vyhlášením zákazu volného pohybu osob a nepříznivým vývojem epidemiologické situace žádáme klienty, aby upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt.

  • ÚŘEDNÍ DNY JSOU OD PONDĚLÍ 26. ŘÍJNA 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.
  • Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici na emailech a telefonech – kontakty naleznete na našich  webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci.
  • Pro předání dokumentů využijte venkovní schránku u SBD.
  • Rovněž pokladna je uzavřena. Úhrady, prosíme, provádějte výhradně bezhotovostně (příkazem k úhradě nebo na České poště). Údaje k platbě: číslo účtu, variabilní symbol a částku zjistíte na svých měsíčních předpisech nájmů. Postup je rovněž na webových stránkách SBD.
  • V případě neodkladné návštěvy SBD je potřeba se předem objednat.

2. Aktiv předsedů výborů samospráv a výborů SVJ

Aktiv naplánovaný na úterý dne 3. listopadu 2020 za účasti předsedů výborů samospráv a výborů SVJ byl z důvodů epidemiologické situace a opatření Vlády ČR zrušen.

3. Členské schůze samospráv

Ke dni 18. října 2020 se neuskutečnily členské schůze v těchto domech:

Vsetín – čp. 7, 63, 65, 69-71, 72, 88, 100, 106-107, 120-121, 125, 129, 416, 419-420, 421-422, 458, 766-768, 769-771, 774, 1169, 1172, 1178, 1231, 1572, 1600, 1784, 1787, 1788, 1790, 1797, 1800, 1806, 1808, 1809, 1811, 1814, 1870-1872, 1873, 1874, 1875, 1885, 1907, 1908.

Domy na vesnicích – Bystřička 268, 278, Francova Lhota 360, 361, 362, 370, Halenkov 548, 622, 625, 627, 629, Horní Lideč 226, Hošťálková 442, 447, 508, 512, 559, 560, Hovězí 682, 683, Jablůnka 397, 436,Liptál 442, Lužná 231, Nový Hrozenkov 794, Pržno 11, Ratiboř 518, Valašská Bystřice 594, Valašská Polanka 302, Velké Karlovice 898, 301-319, 350-384.

4. Převod dluhů vlastníků při založení SV s právní subjektivitou

Ke dni 30. 9. 2020 v bytových domech, kde dosud nebylo založeno společenství vlastníků, dlužilo 7 vlastníků částku rovnou či vyšší než dvouměsíční předpis plateb v celkové výši 163 831,- Kč. Další informace k dluhům jsou uvedeny v tabulce. Nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 až 2019 v celkové výši 27 194,- Kč neuhradilo 5 vlastníků - dva z nich jsou v konkurzu a pohledávky za nimi byly přihlášeny do insolvenčního řízení, u třetího byl soudem vydán platební rozkaz a následně zahájena exekuce na majetek dlužníka, dva byli upomenuti. Tabulka pohledávek za vlastníky je přílohou těchto informací u těch domů, které takovou pohledávku za vlastníkem mají.

Při zakládání SV jsou tyto pohledávky součástí hospodaření bytového domu a přechází na SV. Všichni vlastníci v domě musí dluhy uhradit v případě jejich nedobytnosti. Ručení vlastníků za dluhy SV řeší § 1194, odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

5. Škoda na majetku – vandalismus

Obdrželi jsme upozornění od likvidátora škod, že pokud je škoda způsobena vandalismem, pak je potřeba k případu volat ne městskou policii, ale Policii ČR.

6. Oznámení o změně počtu osob ve společné domácnosti (osob rozhodných pro rozúčtování)

Pokud přijme družstevník nebo vlastník (dále jen nájemce) do své domácnosti další osobu (např. podnájem pokoje kamarádovi, nové dítě, atd.), musí bez zbytečného odkladu oznámit změny v počtu „osob rozhodných pro vyúčtování“ písemně na SBD Vsetín. Povinnost se vztahuje jak na zvýšení, tak i snížení počtu osob (odstěhování, úmrtí). Pokud nájemce správci tuto změnu neohlásí nejpozději do dvou měsíců, jedná se o závažné porušení jeho povinností.

7. Měření stavu spotřeby vody

Na základě dohody se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. budou provedeny odečty vody v termínu od 7. do 13. prosince 2020. Předsedové samospráv a výbory SVJ obdrží v listopadu e-mailem text výzvy k provedení odečtů, které vyvěsí na nástěnkách v dostatečném předstihu s vyplněnými termíny odečtů. Abychom zamezili vyplňování odečtových formulářů dříve, budou tyto rozesílány až začátkem prosince. Vyplněné formuláře pro odečty měřidel a pro nahlášení počtů osob pak bude potřeba odevzdat na SBD do středy 16. prosince 2020.

8. Zrušení daně z nabytí (převodu) nemovitostí

Od 26. 9. 2020 se ruší daň z nabytí nemovité věci, a to i zpětně. Ze zrušení daně z nabytí nemovitých věcí mají zpětně prospěch všichni kupující, kterým katastrální úřad provedl vklad na katastr (nikoli právní účinky tohoto vkladu) v průběhu prosince 2019 nebo později. Kdo daň přiznal a zaplatil, může podat na FÚ žádost o vrácení daně. Přeplatek lze také použít k úhradě jiné vzniklé daňové povinnosti. Kdo zatím nezaplatil, nic už teď nekoná. Zpětné účinky se týkají všech vkladů učiněných od 31.3.2020 až do zrušení daně.

9. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:

SVJ Sychrov 57 - rozpočet akce 9,7 mil. Kč – žádáno o dotaci a úvěr
SVJ Jasenka 769-771 - rozpočet akce 11,0 mil. Kč – stavba dokončena, zkolaudováno
SVJ Rokytnice 404 - rozpočet akce 3,0 mil. Kč – stavba dokončena, zkolaudováno
SVJ Rokytnice 460 - rozpočet akce 3,0 mil. Kč – vyřizuje se kolaudace
SVJ Dukelská 1819 - rozpočet akce 4,3 mil. Kč – stavba dokončena
SVJ Dukelská 1820 - rozpočet akce 5,9 mil. Kč - stavba dokončena, vyřizuje se kolaudace
SVJ Luh 1785 - rozpočet akce 9,5 mil. Kč – realizuje se
SVJ Mládí 1565 - rozpočet akce 4,0 mil. Kč - vyřizuje se kolaudace
SVJ Mládí 1294 - rozpočet akce 0,9 mil. Kč – zkolaudováno
SVJ Halenkov 624 - rozpočet akce 2,1 mil. Kč - stavba dokončena, podána žádost o platbu
SVJ Karolinka 573 - rozpočet akce 5,7 mil. Kč - dokončení 11/2020
SVJ Karolinka 574 - rozpočet akce 5,9 mil. Kč - dokončení 11/2020
SVJ Karolinka 575 - rozpočet akce 5,6 mil. Kč - dokončení 11/2020
SVJ Karolinka 543 - rozpočet akce 9,0 mil. Kč - dokončení 11/2020
SVJ Jablůnka 396 - rozpočet akce 1,6 mil. Kč - stavba dokončena a zkolaudována.
SVJ Jablůnka 398 - rozpočet akce 2,2 mil. Kč – stavba dokončena

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:

U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,5 mil. Kč – dotace 50 %, žádost o úvěr.

10. Doplnění webových stránek www.sbdvsetin.cz

- www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 9/2020
- www.sbdvsetin.cz/přihlášení pro registrované - Směrnice č. 81/2020 o vzniku SV
- www.sbdvsetin.cz/přihlášení pro registrované - Směrnice č. 82/2020 o poplatcích pro SV
- www.sbdvsetin.cz/přihlášení pro registrované - Směrnice č. 83/2020 o zhodnocení fin.prostředků
- www.sbdvsetin.cz/aktuality – Návod na bezhotovostní placení nájemného a dalších plateb
- www.sbdvsetin.cz/aktuality – Seznam domů zapojených do dotačních titulů

 

Vsetín dne 27. 10. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

Ke stažení

frame-scrollup