Informace 12/2020

Informace 12/2020
06.01.2021
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

V souvislosti s přechodem ČR do 5. stupně PES Vláda ČR vyhlásila zákaz volného pohybu osob, omezení kontaktů s jinými osobami a další opatření. Žádáme proto klienty, aby upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt.

  • ÚŘEDNÍ DNY JSOU OD PONDĚLÍ 4. LEDNA 2021 AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY.
  • Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici na emailech a telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci.
  • Pro předání dokumentů využijte venkovní schránku u SBD.
  • Rovněž pokladna je uzavřena. Úhrady, prosíme, provádějte výhradně bezhotovostně (příkazem k úhradě nebo na České poště). Údaje k platbě: číslo účtu, variabilní symbol a částku zjistíte na svých měsíčních předpisech nájmů. Postup je rovněž na webových stránkách SBD.
  • V případě neodkladné návštěvy SBD je potřeba se předem objednat.

2. Členské schůze samospráv

K roce 2020 se neuskutečnily členské schůze v těchto domech:

Vsetín – čp. 7, 63, 65, 69-71, 72, 88, 100, 120-121, 125, 129, 416, 419-420, 421-422, 458, 766-768, 769-771, 774, 1169, 1172, 1178, 1231, 1572, 1600, 1784, 1787, 1788, 1790, 1800, 1806, 1808, 1809, 1811, 1814, 1870-1872, 1873, 1875, 1885, 1907, 1908.

Domy na vesnicích – Bystřička 268, 278, Francova Lhota 360, 362, 370, Halenkov 622, 627, 629, Horní Lideč 226, Hošťálková 442, 447, 508, 512, 559, 560, Jablůnka 436, Nový Hrozenkov 794, Pržno 11, Valašská Bystřice 594, Valašská Polanka 302, Velké Karlovice 898, 301-319, 350-384.

3. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:
    Aktuální seznam akcí – viz příloha, a je také uveden na webových stránkách SBD Vsetín

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:
    U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,5 mil. Kč – dokončeno, dotace 50 %.

V listopadu 2020 jsme Vás informovali, že dle předběžných informaci z MMR ČR bude program Bytový dům bez bariér vyhlášen i pro rok 2021. Program zatím nebyl vypsán, není stále odsouhlasen ministerstvem financí. Pokud bude schválen, bude zveřejněno na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni

4. Doplnění webových stránek www.sbdvsetin.cz

- www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 11/2020
- www.sbdvsetin.cz/aktuality – Návod na bezhotovostní placení nájemného a dalších plateb
- www.sbdvsetin.cz/aktuality – Seznam domů zapojených do dotačních titulů

5. Mzdy topičů nízkotlakých kotelen

V lednu 2021 musí být uzavřeny dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti s topiči nízkotlakých plynových kotelen. Dohody budou uzavírány na období od 1. 1 do 31. 5. a od 1. 9. do 31. 12. Topiči, kteří v kotelnách zajišťují i výrobu teplé vody, budou mít dohodu uzavřenou ještě od 1. 6. do 31. 8. Žádáme všechny topiče, aby kontaktovali personalistku paní Yvettu Filákovou na tel.č. 571 499 511, 732 335 404 nejpozději do 15.1.2021 a domluvili se na podpisu dohody.

6. Ceny médií pro rok 2021

dodavatel   médium cena
Zásobování teplem Vsetín, a.s. předávací stanice 598,40 Kč/GJ, včetně DPH
kotelna Hrbová 606,10 Kč/GJ, včetně DPH
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. vodné + stočné 87,23 Kč/m3, včetně DPH
Obecní úřad Hošťálková vodné + stočné 46,20 Kč/m3, včetně DPH
Valašskobystřičská obecní, s.r.o. vodné + stočné 81,82 Kč/m3, včetně DPH
Obecní úřad Seninka vodné 40,00 Kč/m3, včetně DPH
Obecní úřad Bystřička vodné + stočné 49,00 Kč/m3, včetně DPH
Městský bytový podnik Karolinka vodné + stočné 71,77 Kč/m3, včetně DPH
Innogy Energie s.r.o. zemní plyn - BD+SVJ 439,11 Kč/MWh, bez DPH
elektřina spol.část - jen BD 1 315,00 Kč/MWh, bez DPH

7. Plány oprav na rok 2021

Termín pro zaslání zápisu členské schůze se schváleným plánem oprav pro rok 2021 byl stanoven na 31. leden 2021. V domě s vlastníky tento plán oprav projedná a schválí na jaře shromáždění SV. V případě, že dům nebude mít v roce 2021 pro realizaci dostatek finančních prostředků v DZODI, musí být nejdříve v domě založeno společenství, které si následně schválí přijetí úvěru nebo zapojení do dotací. Technik domu samosprávě připraví varianty rozsahů oprav a splácení úvěrů.

Společenství vlastníků s právní subjektivitou po schválení rozpočtu na rok 2021 se spojí s technikem domu a sdělí mu základní údaje o schválené investici. Ke konání schůzí viz bod 9.

8. Personální změna na správě SBD

V prosinci 2020 odešel do důchodu technik pan Jaroslav Juřica. V družstvu pracoval od října 1982, tedy plných 38 let. Za vykonanou práci mu patří dík.
Domy, které jako technik spravoval, převzali stávající technici Ing. Ivan Hennel, Jakub Přivřel a Jiří Hučík. Informace o tom, který technik má na starosti který dům, byla vyvěšena na informačních
tabulích v předmětných domech.

9. Vzorové zápisy členských schůzí samospráv a shromáždění společenství vlastníků

Připravují se vzorové zápisy z členských schůzí pro rok 2021 a také vzorové zápisy ze shromáždění společenství pro rok 2021. Samosprávám a výborům SV budou zaslány v průběhu ledna 2021. Rovněž budou k dispozici na webu SBD Vsetín. Zda bude možno konat schůze osobně nebo prostřednictvím per rollam bude záležet na vývoji epidemie a příslušných opatřeních.

10. Časopis: Bytová družstva – SVJ – správa domů

Nabídka pro samosprávy a domy SVJ na odběr odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ

správa domů. Cena za celoroční předplatné je 150,- Kč a je hrazena z DZODI domu.

Přihlášky na odběr přijímá:
a) Družstevní domy - finanční účetní Dagmar Macášová, tel. 571 499 517, macasova@sbdvsetin.cz.
b) Domy SVJ - finanční účetní Dagmar Kratinová, tel. 571 499 518, kratinova@sbdvsetin.cz.

Elektronické vydání: www.scmbd.cz – Kategorie: Tiskové centrum – Bytová družstva-SVJ-Správa domů.
Právě vyšlo č. 6/2020 – téma: opravy domů v době Covid, dlužníci, protipožární zabezpečení budov.

11. Úklid sněhu v zimním období

V případě výskytu velkého množství sněhu na střechách domů se mohou předsedové obrátit přímo na obchodní partnery a s technikem dodatečně vyřídit sepsání objednávky na úklid sněhu u:
Miroslav Hollý                    732 212 478   Úklid sněhu ze střechy za použití horolezeckého lana
H&B Delta, Matějček        725 675 505   Úklid sněhu ze střechy za použití horolezeckého lana
Jaroslav Zbranek             604 662 942   Úklid sněhu ze střechy za použití horolezeckého lana
KAMU s.r.o.                         602 778 293   Úklid sněhu ze střechy za použití plošiny nákladního auta
TM Stav, s.r.o.                     736 774 295   Úklid sněhu komunikací za použití mechanizace
(I. Kratochvílová)
Technické služby Vsetín   737 288 517   Úklid sněhu komunikací za použití mechanizace na pozemcích města Vsetína - garáže

 

Vsetín dne 5. 1. 2021

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

Ke stažení

frame-scrollup