Informace 6/2021

Informace 6/2021
02.07.2021
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

Při osobní návštěvě na správě družstva platí tato opatření:

a) Styk s veřejností je výhradně v úřední dny pondělí a středa v úřední hodiny 8 – 11 hod a 12 – 16 hod,
b) Upřednostňujeme nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt, před osobním kontaktem, pokud je to možné. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci
c) Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
d) Vstupujte pouze s nasazeným respirátorem a dodržujte rozestupy 2 m, proveďte dezinfekci rukou,
e) Pokladna slouží zároveň jako INFORMACE – podá Vám informace, převezme přinesené dokumenty, vydá tiskopis k vyplnění, atd.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pokynů, chráníte tím sebe i nás.

2. Přeplatky z vyúčtování zálohových plateb za rok 2020

Oddělení nájemného odeslalo v úterý 15. června 2021 všechny přeplatky nad 200,- Kč z vyúčtování zálohových plateb za rok 2020 uživatelům a vlastníkům prostřednictvím složenek České pošty, s.p., nebo bezhotovostním převodem na jejich osobní účet u peněžního ústavu.
Nedoplatky jsou splatné do 31. 7. 2021.

3. Vznik společenství vlastníků s právní subjektivitou

V prvním pololetí roku 2021 byla založena dvě společenství vlastníků – Hovězí 410, Rokytnice 405.

  • Shromáždění společenství vlastníků za účasti notáře v domech budou svolávána, jakmile oznámí na správu družstva složení tříčlenného přípravného výboru.
  • Novinka: společenství mohou nově založit i domy, které splácejí úvěr na opravy!!!
  • Je nezbytné připravit shromáždění domů, ve kterých podíl družstva klesl pod 50 %: Vsetín čp. 72, 102, 108-109, 132, 147, 416, 431- 433, 449, 451-452, 453-454, 774, 1169, 1488-89, 1514, 1558-1560, 1781, 1787, 1788, 1790, 1800, 1808, 1809, 1818, 1884, 1888, 1906, 1907, Halenkov 626, Jablůnka 437, Karolinka 549, Velké Karlovice 862-863, 898-899. V těchto domech by se měli domluvit především vlastníci a navrhnout členy výboru společenství.
  • Průběžně budou svolávána podle nového občanského zákoníku shromáždění společenství vlastníků v domech, ve kterých do 31. 12. 2013 byl nejvýše jeden vlastník. Jedná se o domy:
    Vsetín čp. 7, 20, 76-77, 92-93, 103-105, 106-107, 125, 726-728, 1764, 1890, Val. Polanka 5, Velké Karlovice 301-305-319, 608-609, Halenkov 622, 625, 657, Jablůnka 436, Karolinka 548, Bystřička 278-279, Francova Lhota 360, 362, Hovězí 682, Seninka 16, Horní Lideč 226.

4. Časopis: Bytová družstva – SVJ – správa domů

Nabídka pro samosprávy a domy SVJ na odběr odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ– správa domů. Cena za celoroční předplatné je 150,- Kč a je hrazena z DZODI domu.

Přihlášky na odběr přijímá:

a) Družstevní domy - finanční účetní Dagmar Macášová, tel. 571 499 517, macasova@sbdvsetin.cz.
b) Domy SVJ - finanční účetní Dagmar Kratinová, tel. 571 499 518, kratinova@sbdvsetin.cz.

Elektronické vydání: www.scmbd.cz – Kategorie: Tiskové centrum – Bytová družstva-SVJ-Správa domů. Obsah č. 3/2021: změny pro vlastníky bytů po novele ObčZ, problematika zmocněnce, investice, atd.

5. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:
Aktuální seznam akcí na webových stránkách SBD Vsetín

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:
U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,5 mil. Kč – dokončeno, dotace 50 %.
U Bečvy 1842 - Instalace výtahu – podána žádost o dotaci, realizace v roce 2021.

Žádáme výbory SVJ, pokud připravují dotační program či si vyřizují úvěr, aby o těchto skutečnostech včas informovali technika domu a oddělení SVJ.

6. Dotační programy pro bytové domy

a) IROP
Program skončil v listopadu 2020.

b) Nová Zelená úsporám
Program má nahradit IROP. Je v gesci MŽP. Zatím stále není vyhlášen, snad v září 2021.

c) Státní fond podpory investic
Poskytuje bezúročný úvěr. Vhodné pro akci za více než 2 mil. Kč. Jedná se o půjčku, nikoliv nevratnou dotaci.

d) Program Bytové domy bez bariér
V gesci MMR. Výstavba nového výtahu v domě, který jím není vybaven a nikdy nebyl, a u kterého jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Možno dosáhnout až na 50 % nákladů. Dříve bylo vyhlašováno na 5 let, nyní už jen na konkrétní jeden rok, takže se neví, zda bude tato možnost i v roce 2022. Vloni z něj čerpal dům U Bečvy 1843, letos žádal dům U Bečvy 1842.

7. Projektoví manažeři dotačních programů

Některá SVJ chtějí podat žádost k dotačním či úvěrovým titulům, správa družstva proto zajistila spolupráci s firmami, které se zabývají zpracováním projektů a podáním žádostí pro SVJ:

a) Stavebservis, s.r.o., Smetanova 1075, Vsetín, jednatel Josef Babica, tel. 603 225 265, babica@stavebservis.cz, www.stavebservis.cz

b) DOTACE VSETÍN, Žerotínova 1114 (hotel Vsacan), 755 01 Vsetín, Ing. Marcela Kovářová, tel. 725 675 025, kovarova@dotacevsetin.cz, www.dotacevsetin.cz

Využijte služeb těchto firem - mají s bytovými domy bohatou zkušenost. Zajistí administraci projektu od vysvětlení, účasti na shromáždění společenství, podání žádosti, zpracování nutných podkladů až po vlastní  rovedení oprav, finanční vyhodnocení a monitoring po ukončení akce.

8. Směrnice Zadávání zakázek

Představenstvo družstva přijalo novou směrnici na zadávání zakázek. Směrnice stanovuje způsob přípravy, průběhu a hodnocení výběru dodavatele zakázek na provedení díla nebo služeb při zajišťování správy majetku SBD. Výběrové řízení se uskutečňuje u zakázek, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje částku 200 000,- Kč bez DPH na dům. Vyhlášení výběrového řízení se uskuteční i u zakázek, které nedosáhnou uvedenou výši, avšak výbor samosprávy bude vyhlášení požadovat. Směrnice je umístěna na webu SBD v sekci Směrnice. Podle směrnice se mohou řídit i SVJ.

9. Doplnění webových stránek www.sbdvsetin.cz

- www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 5/2021
- www.sbdvsetin.cz/přihlášení pro registrované – Směrnice SBD č. 003 Zadávání zakázek

10. Provoz v letním období

V letním období bude správa družstva pro veřejnost uzavřena v těchto termínech:

a) od 12. do 16. července 2021,
b) od 09. do 13. srpna 2021.

Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů, technik konající službu bude na telefonu.
Připojený letáček vyvěste v domě.

 

Vsetín dne 30. 6. 2021

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

 

Ke stažení

frame-scrollup