Informace 7/2021

Informace 7/2021
03.08.2021
Informace 7/2021

1. Opatření Koronavir

Při osobní návštěvě na správě družstva platí tato opatření

a) Styk s veřejností je výhradně v úřední dny pondělí a středa v úřední hodiny 8 – 11 hod a 12 – 16 hod,
b) Upřednostňujeme nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt, před osobním kontaktem, pokud je to možné. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci,
c) Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
d) Respektujte platná hygienická nařízení pro vstup do veřejných budov,
e) Pokladna slouží zároveň jako INFORMACE – podá Vám informace, převezme přinesené dokumenty, vydá tiskopis k vyplnění, atd.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pokynů, chráníte tím sebe i nás.

2. Pozvánka na shromáždění delegátů

V souladu s epidemiologickými opatřeními představenstvo stanovilo nový termín shromáždění. Shromáždění delegátů se uskuteční v úterý 31. srpna 2021 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín. Pozvánky obdrží delegáti spolu s podkladovými materiály a výroční zprávou za rok 2020.

3. Požární preventivní prohlídky

Do konce července budou ukončeny požární preventivní prohlídky ve všech bytových domech ve správě SBD Vsetín. Prohlídky jsou součástí smluvně zajištěných prací, které provádí každoročně pracovníci firmy HTB Požární ochrana a.s. Jedná se o periodickou revizní činnost stanovenou příslušnými požárními předpisy. Technici domů vyhotoví kopie zpráv o požárních preventivních prohlídkách a zajistí jejich dodání do všech domů.

4. Výměny vodoměrů

Výměny kapslí vodoměrů teplé i studené vody a montáže celých vodoměrů proběhly z důvodu epidemiologických opatření až v měsíci květnu a červnu. Výměnu provedla firma TOPMONT s.r.o. Vsetín. Celkem bylo vyměněno u 23 bytových domů ve Vsetíně 349 ks kapslí. U domů s rozvodem teplé vody byly instalovány kapsle s rádiovým modulem. U bytů, které nebyly zpřístupněny budou vodoměry instalovány od srpna buď dodavatelskou firmou nebo instalatérem správy družstva. Vlastníci nebo nájemníci budou vyzváni ke zpřístupnění bytu v dostatečném předstihu.

V červnu zahájila firma TECHEM výměny indikátorů topných nákladů (ITN) v domech, kde končí životnost ITN po 10 letech. Harmonogramy výměn vyvěšují technici ve spolupráci se samosprávami a výbory SVJ s 10-ti denním předstihem na informačních tabulích dotčených domů.

5. Ukliďte si sklep – zvýhodněná nabídka TS Vsetín

  • Nabídka TS Vsetín - zvýhodněná cena pro bytové domy od 1. 6. do 31. 8. je 1 452 Kč včetně DPH za přistavení kontejneru na jeden den a odvoz velkoobjemového odpadu včetně jeho likvidace. Objednávky kontejneru na tel. č. 733 626 546. Pro umístění kontejneru je potřeba předem zažádat o zábor veřejného prostranství na odboru správy majetku MěÚ (p. Halašová nebo p. Medvecká).
  • Pro menší množství odpadu je možné si v TS zapůjčit i přívěsný vozík - půjčovné za jeden den 220 Kč, cena za víkend od pátku do pondělí je 440 Kč. Rezervace vozíků na tel. č. 571 428 890 a 733 678 995 nebo na www.tsvsetin.cz/pujcovna-voziku.
  • Další službu nabízejí TS města Vsetína, p. o. - odvoz velkoobjemového odpadu dodávkovým vozidlem. Cena za jeden svoz je 363 Kč. Objednávky na tel. č.: 737 288 506. – p. Zvoníčková.

6. Převod dluhů vlastníků při založení SVJ s právní subjektivitou – 1. pololetí 2021

Ke dni 30. 6. 2021 v bytových domech, kde dosud nebylo založeno společenství vlastníků, dlužili 4 vlastníci bytových jednotek částku rovnou či vyšší než dvouměsíční předpis plateb v celkové výši 162.775,- Kč. Nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 až 2020 v celkové výši 22 840,- Kč neuhradili 3 vlastníci.

U tří z výše uvedených dlužníků jsou pohledávky přihlášeny v probíhajícím insolvenčním řízení, z toho u jednoho byl prohlášen konkurz, u jednoho probíhá exekuční řízení na majetek dlužníka. U jednoho se zpracovává návrh na soudní vymáhání dluhů, který bude předán právnímu zástupci SBD Vsetín. Další informace k dluhům jsou uvedeny v tabulce pohledávek. Tato je přílohou těchto informací u těch domů, které takovou pohledávku za vlastníkem mají.

Při zakládání SV jsou tyto pohledávky součástí hospodaření bytového domu a přechází na SV. Všichni vlastníci v domě musí dluhy uhradit v případě jejich nedobytnosti. Ručení vlastníků za dluhy SV řeší § 1194, odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

7. Zasílání přeplatků z vyúčtování záloh za uplynulý kalendářní rok

Většina klientů SBD Vsetín již disponuje bankovním účtem, přesto si ještě nechává posílat přeplatek z vyúčtování předchozího roku poštovní složenkou. Toto je pro klienta nákladné časově (musí dojít na poštu a vystát frontu) i finančně (pošta si podle výše přeplatku vybere manipulační poplatek ve výši 35,- nebo 45,- Kč, o který je snížena výše přeplatku).

Přitom existuje velmi jednoduchý a pohodlný způsob, jak přeplatek získat, a to převod na bankovní účet (klient nikam nechodí a neplatí žádný poplatek).

Zajistěte si tento pohodlný způsob vyplacení přeplatku pro další vyúčtovací období již s předstihem, a to následujícím způsobem: vyplníte tiskopis „Vyúčtování záloh-přeplatek na účet“. Tiskopis získáte na webových stránkách družstva www.sbdvsetin.cz – správa domů – formuláře - vyúčtování záloh přeplatek na účet. Vytisknete, vyplníte, podepíšete a nascenovaný pošlete e-mailem na filakova@sbdvsetin.cz, nebo vhodíte do schránky u SBD nebo přinesete osobně na pracoviště Pokladna - Informace. Zde rovněž získáte tento tiskopis a můžete vyplnit na místě samém.

Kdo jste nám již jednou číslo účtu nahlásili, nemusíte tak dělat opakovaně při každém vyúčtování.

8. Nabídka pronájmu volných nebytových prostor

  • Žerotínova 1322, Vsetín – obchodní prostor o rozloze 72 m² (jedna velká místnost sloužící jako prodejna, jedna menší místnost sloužící jako sklad či kancelář + sociální zařízení) v centru Vsetína na konci obchodní zóny Žerotínova naproti gymnáziu. Jednotka má velké výlohy, k dispozici jedno parkovací místo. Naposledy zde byl svatební salon. Vhodné pro prodejnu či poskytování služeb jako je cestovní kancelář, pojišťovna, finanční služby, apod. Bezbariérový přístup.
  • Smetanova 1101, Vsetín – kancelářský prostor o celkové rozloze 76,46 m². Celkem čtyři kanceláře, z toho tři jsou průchozí. Lze pronajmout zvlášť jednu místnost (20,37 m²) a zvlášť tři místnosti (56,09 m²). Na chodbičce, kde je umístěna kuchyňka a sociální zařízení, lze vytvořit čekárnu. Prostory jsou ve 3. patře, s absolutním soukromím.

Bližší informace podá a prohlídku zajistí Ing. Hennel, tel.č. 571 499 519 nebo 603 494 728.

9. Doplnění webových stránek www.sbdvsetin.cz

www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 6/2021
http://www.sbdvsetin.cz/aktuality-tu/aktuality-tu-2021 - Domy zapojené v dotačních programech

10. Provoz správy družstva v srpnu 2021

V srpnu 2021 bude správa družstva pro veřejnost uzavřena od 9. do 13. srpna. Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů, technik konající službu bude na telefonu.

 

Vsetín dne 30. 7. 2021

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

Ke stažení

frame-scrollup