Informace 8/2020

Informace 8/2020
01.09.2020
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření - všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, apod. ve vnitřních prostorech staveb, kde se poskytují služby zákazníkům v době, kdy slouží pro tento účel. V souvislosti s tímto opatřením platí v budově SBD Vsetín od 31. srpna 2020 tato opatření:

a) Vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa),
b) Při vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou (dezinfekce umístěna v zádveří),
c) Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webu www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci,
d) Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
e) Styk s veřejností výhradně v úřední dny pondělí a středa: úřední hodiny 8 – 11 a 12 – 16 hod,
f) Omezte kontakt na co nejkratší dobu,
g) Při podpisu listin či dokumentů žádáme, abyste používali vlastní psací potřeby.

2. Shromáždění delegátů – změna termínu - oprava!!!

Shromáždění delegátů se uskuteční v úterý 8. září 2020 v 15,00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín. Delegáti byli obesláni pozvánkou s podkladovými materiály a VZ 2019.

3. Vznik společenství vlastníků s právní subjektivitou – stav k 31.7.2020

  • V prvním pololetí 2020 bylo založeno jedno společenství vlastníků – Družstevní 1766.
  • Ve druhém pololetí 2020 jsou plánována první shromáždění v Luh 1809, Hošťálková 446
  • Nedaří se připravit shromáždění domů, kde podíl družstva klesl pod 50 % (Vsetín čp. 72, 102, 132, 147, 416, 431- 433, 774, 1169, 1488-89, 1514, 1558-1560, 1781, 1788, 1790, 1808, 1884, 1888, 1906, 1907, Karolinka 549, Velké Karlovice 862-863, Halenkov 626). Domluvit by se měli především vlastníci a navrhnout členy výboru společenství.
  • Průběžně budou svolávána podle nového občanského zákoníku shromáždění společenství vlastníků v domech, ve kterých do 31. 12. 2013 byl nejvýše jeden vlastník. Zatím se jedná o domy: Vsetín čp. 7, 20, 76-77, 92-93, 103-105, 106-107, 125, 726-728, 1764, 1890, Valašská Polanka 5, Velké Karlovice 301-305-319, 608-609, Halenkov 622, 625, 657, Jablůnka 436, Karolinka 548, Bystřička 278-279, Francova Lhota 360, 362, Hovězí 682, Seninka 16, Horní Lideč 226.

4. Členské schůze samospráv

Ke dni 31. července 2020 se neuskutečnily členské schůze v těchto domech:

Vsetín – čp. 7, 63, 65, 69-71, 72, 88, 100, 101,108-109, 106-107, 115-116, 120-121, 125, 129, 140-141, 129, 140-141, 416, 419-420, 421-422, 434-435, 458, 766-768,769-771, 772, 774, 776, 1169, 1172, 1178, 1231, 1488, 1572, 1600, 1764, 1784, 1787, 1788, 1790, 1797, 1798, 1800, 1806, 1808, 1809, 1811, 1814, 1867-1869, 1870-1872, 1873, 1874, 1875, 1885, 1907, 1908.

Domy na vesnicích – Bystřička Bystřička 268, 278, Francova Lhota 360, 361, 362, 370, Halenkov 622, 625, 627, 629, 657, Horní Lideč 226, Hošťálková 442, 447,508, 512, 559, 560, Hovězí 682, 683, Jablůnka 397, 436, 437, Karolinka 548, Liptál 442, Lužná 231, Nový Hrozenkov 794, Pržno 11, Ratiboř 518, Seninka 16, Valašská Bystřice 594, Valašská Polanka 302, Velké Karlovice 898, 301, 305, 319, 350-384.

5. Požární preventivní prohlídky – výzva k odstranění závad

V průběhu srpna byly ukončeny požární preventivní prohlídky ve všech bytových domech ve správě SBD Vsetín. Žádáme předsedy výborů samopsrávy/SVJ, aby se seznámili s protokoly a zajistili odstranění zjištěných závad (nepotřebných věcí z únikových cest a zpřístupnění hlavních uzávěrů plynu, vody… ).

6. Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

V listopadu 2019 byly provedeny povinné kontroly technických stavů stacionárních kotlů na pevná paliva u domů, které tyto kotle stále provozují. Kontrola má platnost 3 roky.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle, v jeho dokumentaci nebo na protokolu o kontrole kotle. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

U domů, kterých se tato problematika týká, je přiložena tabulka s přehledem emisních tříd instalovaných kotlů. Upozorňujeme samosprávy a SVJ, jichž se to týká, aby byli na tuto skutečnost finančně připraveni, nebo ji vyřešili např. změnou zdroje tepla.

7. Časopis: Bytová družstva – SVJ – správa domů

Nabídka pro samosprávy a domy SVJ na odběr odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ – správa domů. Cena za celoroční předplatné je 150,- Kč a je hrazena z DZODI domu.

Přihlášky na odběr přijímá:

a) Družstevní domy - finanční účetní Dagmar Macášová, tel. 571 499 517, macasova@sbdvsetin.cz.
b) Domy SVJ - finanční účetní Dagmar Kratinová, tel. 571 499 518, kratinova@sbdvsetin.cz.

Elektronické vydání: www.scmbd.cz – Kategorie: Tiskové centrum – Bytová družstva-SVJ-Správa domů. Právě vyšlo č. 4/2020, které obsahuje odborné články na téma – novela občanského zákoníku (převod úvěru na SVJ, smluvní pokuty), polemika ke zrušení daně z nabytí nemovitosti, digitalizace měření a rozúčtování nákladů na teplo a vodu, výměna balkonového zábradlí).

8. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:

Seznam domů zapojených do projektu je uveden v Informacích č. 1. Aktuálně se řeší:

  • SVJ Sychrov 57 - rozpočet 9.682.000 Kč - provedeno výběrové řízení, zhotovitel STRAUB s.r.o.
  • SVJ Jablůnka 396 - rozpočet 1,6 mil. Kč - stavba byla dokončena a zkolaudována.
  • SVJ Mládí 1294 - revitalizace domu – rozpočet 859 tis. Kč – zažádáno o dotaci.

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:

  • U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,45 mil. Schválena dotace ve výši 725 765,- Kč.

Žádáme výbory SVJ, pokud připravují dotační program či si vyřizují úvěr, aby o těchto skutečnostech včas informovali technika domu a oddělení SVJ.

9. Doplnění webových stránek

Webové stránky www.sbdvsetin.cz byly doplněny o soubory:

 

Vsetín dne 28. 8. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

frame-scrollup