Informace 9/2020

Informace 9/2020
01.10.2020
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a s tím souvisejícími opatřeními žádáme klienty, aby pokud není jejich návštěva v budově SBD Vsetín nezbytná, upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webu ww.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci.

Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem. Děkujeme.

2. Informace o průběhu shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů se uskutečnilo v úterý dne 8. září 2020. Pozváno bylo 56 delegátů, přítomno bylo 34 delegátů. Shromáždění schválilo:

a) Výroční zprávu za rok 2019,

b) Řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2019,

c) Směrnici SBD č. 80/2020 – Zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor,

d) Dodatek č. 1 směrnice č. 77/2019 o stanovení výše poplatků,

e) Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva,

f) Odměny představenstvu pro rok 2020 ve výši 378.515,- Kč a kontrolní komisi pro rok 2020 ve výši 138.287,- Kč,

g) Převod částky 15 000 000,- Kč z účtu 422 10 Nedělitelný fond družstva na účet 423 50 Zajišťovací rozvojový fond,

h) Čerpání z účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let – na opravu budovy Štěpánská 967 v předpokládané výši 800.000,- Kč (oprava obvodového pláště a suterénu),

i) Přijetí úvěru v roce 2020 pro dům U Bečvy 1843 na instalaci výtahu a dokončení opravy střechy do výše 1,6 mil. Kč a zajištění vlastní biankosměnkou SBD bez avalu.

Samosprávy, které neměly delegáta, si mohou výroční zprávu a schválené materiály ze shromáždění vyzvednout při nejbližší návštěvě na sekretariátu SBD Vsetín. Zde si také mohou výroční zprávu vyzvednout, v případě zájmu, předsedové výborů SVJ.

3. Směrnice schválené na shromáždění delegátů

a) Směrnici SBD č. 80/2020 – Zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor – předmětem směrnice je aktualizace pojmů dle platných právních předpisů,

b) Dodatek č. 1 směrnice č. 77/2019 o stanovení výše poplatků – předmětem dodatku je úplné znění směrnice č. 77/2019.

Oba dokumenty jsou umístěny na webu SBD v sekci Směrnice.

4. Informace o výjezdním zasedání představenstva a kontrolní komise

V úterý 15. září 2020 se uskutečnilo výjezdní zasedání představenstva a kontrolní komise. Cílem bylo seznámení se s aktuálně probíhajícími opravami domů, jak v majetku SBD, tak ve vlastnictví SVJ. Byly navštíveny tyto objekty:

 • Vsetín, MUDr. Sovy 63 – výměna lodžií,
 • Garáže Filákov II Luh – přístavba nových garáží,
 • Ústí u Vsetína 139 – hydroizolace základů, střecha, fasáda,
 • Hovězí 682 – oprava kanalizační přípojky, zvonky, nátěr střechy,
 • Halenkov: 624 – celková rekonstrukce, 626 - výměna oken, malování, výměna gumy schodiště, garážová vrata, 622 – hydroizolace, 625 – kotelna, 628 – oprava střechy,
 • Karolinka: Na Oboře 572 573,574,575 – revitalizace IROP, U Školy 549 – oprava balkónů, Nábřežní 543 – celková revitalizace domu,
 • Velké Karlovice 898, 899 – oprava střechy, výměna sklepních oken a 301- 384 – výměna sklepních oken, zateplení sklepů, malování společných prostor, kotelna – výměna kotlů, ohřívačů vody.

5. Aktiv předsedů výborů samospráv a výborů SVJ

Aktiv je naplánován na úterý dne 3. listopadu 2020 od 15,00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín za účasti předsedů výborů samospráv a výborů SVJ s tímto programem:

 1. Prezentace prefabrikovaných lodžií (Robert Sova, obchodně technický zástupce firmy Tomáš Štraub, s.r.o., Hlučín – 733 324 866, sova@straub.cz)
 2. Turboventy (Vaex, s. r.o., Ostrava – jednatel Tomáš Stodůlka, tel. 603 894 605, stodulka.tomas@gmail.com)
 3. Informace správy (Ing. Miroslav Vaculíková, MBA, ředitelka)
 4. Členské schůze v roce 2020 (Mgr. Ondřej Sláma, předseda organizační komise)
 5. Úkoly technického úseku (Ing. Ivan Hennel, vedoucí TÚ)
 6. Změny ve složení výborů SVJ, obch.rejstřík (PaedDr. Antonín Bařák, předseda představenstva)
 7. Schválení roční účetní závěrky a zpracování rozpočtu SVJ na kalendářní rok, příjmy z nájmu  společných částí domů (Ing. Tamara Machovská vedoucí oddělení SVJ)
 8. Odměny členů výboru (Ing. Tamara Machovská vedoucí oddělení SVJ)
 9. Příprava investičních akcí a spolupráce s SBD (Ing. Michaela Bočková, vedoucí EÚ)
 10. Dotazy z různých oblastí (předsedové výborů samospráv a výborů SVJ)

Zda se aktiv uskuteční, bude záležet na epidemiologické situaci. O případném zrušení budete informováni na webových stránkách SBD. Doporučujeme před aktivem se telefonicky informovat na správě družstva na tel.č. 571 499 511.

6. Zahájení topné sezóny a odstranění zavzdušnění systému

Dne 26. září zahájil dodavatel tepla Zásobování teplem Vsetín, a.s., dodávku tepla do domů. V případě poruchy dodávky tepla nebo teplé užitkové vody se musí předsedové výborů samospráv a SVJ obrátit telefonicky na technika domu, který zajistí odstranění poruchy. Nejčastější příčinou poruch topení na zahájení topné sezóny bývá zavzdušnění topného systému, což může odstranit přímo výbor samosprávy nebo SVJ.

7. Informace o vypínání a přeladění signálu DVB T-2

Od 29. 9. začalo vypínání DVB-T a přesun programů v DVB-T2 na Vsetíně. V příloze je tabulka vypínání a zapínání jednotlivých kanálů.
Po vypnutí staré DVB-T, bude vysílat DVB-T2 na kanálech 34, 36, 39 a 46. Kanály 34, 39 a 46 jsou v zesilovači naladěny. Po vypnutí a přesunu programů by měly fungovat. Kanál 36 je nový a bude se muset po jeho spuštění 7. 10. 2020 naladit.
Za družstevní domy to bude SBD Vsetín řešit automaticky s firmou, která dodávala pro konkrétní dům zesilovač DVB-T2, a to firma ELBAS Elektro s.r.o., nebo firma Avis Elektronika s.r.o. SVJ si naladění kanálu 36 domluví privátně, nebo přes příslušného technika SBD. Při ladění kanálu 36 by se případně doladily nefunkční kanály.
Některé domy ještě přijímají Multiplex 3 ze Zlína nebo Valašských Klobouk. Zde dojde k vypnutí až 21. 10. (Zlín) a 28. 10. 2020 (Val. Klobouky). Jedná se o domy na Sychrově a v sídlišti Luh.

POZOR: V době od 7. 10. 2020 do naladění kanálu 36 ve vašem domě nechejte volný přístup k technickému zařízení (zesilovač) pro pracovníky firmy, která bude provádět přeladění.

8. Program IROP a Bytový dům bez bariér 

– vzhledem k velkému množství informací v tomto čísle, bude kompletní seznam zveřejněn v čísle příštím.

9. Doplnění webových stránek

Webové stránky www.sbdvsetin.cz byly doplněny o soubory:

Vsetín dne 30. 9. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

Ke stažení

frame-scrollup