Návod pro bezhotovostní placení bankou a přes poštu po dobu uzavření pokladny SBD Vsetín

Návod pro bezhotovostní placení bankou a přes poštu po dobu uzavření pokladny SBD Vsetín
09.10.2020
bezhotovostní placení a platba přes poštu

Vzhledem k nárůstu rizika související s koronavirovou nákazou se vedení SBD Vsetín rozhodlo uzavřít od pondělí 4. 1. 2021 pokladnu družstva. Z tohoto důvodu nebude možné provádět hotovostní platby nájemného, záloh na služby, popř. jejich nedoplatků, dále faktur a jiných poplatků na pokladně družstva.

Pro usnadnění provádění těchto plateb prostřednictvím bank a České pošty uvádíme níže pro naše družstevníky a vlastníky jednoduchý návod.

Všechny potřebné platební údaje najdete na předpise nájemného nebo na došlé faktuře nebo jiném podobném dokladu k zaplacení. Dlužnou částku můžete zaplatit přes svůj bankovní účet nebo v hotovosti na pokladně banky nebo na přepážce České pošty. Nezapomeňte uvádět předepsané variabilní symboly a popřípadě i specifické symboly nutné pro správné přiřazení vaší platby.

Údaje nutné pro správné spárování a přiřazení vaší platby.

Variabilní symbol: Variabilní symbol u rozpisu nájmu je vaše číslo v našem účetním systému, u faktury jde o její pořadové číslo. Jedná se o důležitý párovací údaj, na základě kterého je platba správně připsána k dluhu a ten je tak uhrazen.

Specifický symbol: označuje druh platby (nájem, platba za garáž apod. ) taktéž je důležitým údajem pro správné přiřazení platby

Číslo účtu SBD Vsetín:         1511507/0300            ČSOB, a.s.

Částka: na každém dokladu v položce celkem k úhradě najdete částku k úhradě a pod ní datum splatnosti. Datum splatnosti je nejzazší termín, kdy by platba měla být připsána na účet družstva.

 

Ke stažení

frame-scrollup