Obnovení úředních hodin

Obnovení úředních hodin
16.04.2021
od pondělí 19. dubna 2021

Nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 19. dubna 2021

 

Vážení družstevníci, vážení klienti,

Stavební bytové družstvo Vsetín obnovuje od pondělí dne 19.  4.  2021 úřední hodiny. To vše za dodržování zvýšených hygienických požadavků a speciálních organizačních opatření. Proto Vás žádáme, abyste osobně vyřizovali pouze záležitosti, které nelze vyřídit jiným způsobem.

Osobní kontakt zaměstnanců správy SBD Vsetín s družstevníky, klienty, obchodními partnery a dalšími externími osobami (dále jen „veřejnost“) proběhne vždy jen po dobu nezbytně nutnou. V ČR stále platí epidemiologická opatření, a s tím spojený omezený volný pohyb osob.

 

A) upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt (nebo lze použít schránku před budovou) před osobním kontaktem, pokud je to možné. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci,

 

B) upřednostňujte nadále platby přes účet, SIPO, složenkou před platbou na pokladně,

 

C) při osobním kontaktu:

 • vstupujte pouze s nasazeným respirátorem,
 • nutné je provést dezinfekci rukou (dezinfekce umístěna v zádveří),
 • dodržujte rozestupy 2 m,
 • styk s veřejností je výhradně v úřední dny, tj. pondělí a středa v 8-11 hod a 12-16 hod,
 • před vstupem do budovy je umístěna stojanová cedule s informacemi, jakým způsobem probíhá pohyb po správní budově,
 • do pokladny vstupujte jednotlivě, čekejte v prostoru venkovního schodiště,
 • pokladna slouží zároveň jako INFORMACE - podá Vám informace, převezme přinesené dokumenty, vydá tiskopis k vyplnění, atd., tedy bude minimalizovat pohyb veřejnosti po budově,
 • pokud nezbytně potřebujete projednat záležitost s konkrétní osobou, doporučujeme se objednat – zamezíme tak srocování většího množství osob v jednom čase,
 • jsou přijata opatření zabraňující přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů,
 • omezte osobní kontakt na co nejkratší dobu,
 • při podpisu listin či dokumentů použijte svoji vlastní psací potřebu.

Tato opatření mají sloužit jako preventivní k ochraně zaměstnanců i veřejnosti a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování preventivních opatření.

 

Ve Vsetíně dne 16. 4. 2021

 

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA
ředitelka

frame-scrollup