Ochranné prostředky

Ochranné prostředky
11.09.2020
Používání ochranných prostředků dýchacích cest ve společných částech domu

Používání ochranných prostředků dýchacích cest ve společných částech domu

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydalo mimořádné opatření, kterým nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, mimo jiná omezení, toto:

s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazuje osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště.

Dle výkladu ministerstva to znamená, že je potřeba mít v obytném domě roušku (či jinou ochranu nosu a úst) po celou dobu pohybu ve společných částech domu (chodby, výtah, schodiště) a sundat ji až doma v bytě.

Stavební bytové družstvo jako správce domu nemá zákonem určenou povinnost poučovat, ani právo kontrolovat bydlící v domě o dodržování opatření vydaných státními orgány. Snažíme se však v rámci naši správcovské činnosti informovat o vydaných pokynech ústředních orgánů souvisejících s bytovou problematikou.

 

Vsetín dne 10. 09. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA
ředitelka

Ke stažení

frame-scrollup