Opatření v souvislosti s koronavirem

Opatření v souvislosti s koronavirem
16.03.2020
Zrušení úředních hodin, schůzí, výměn měřičů, zavření pokladny, ...

Vážení družstevníci, vážení klienti,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, nepříznivým vývojem epidemiologické situace a dalšími opatřeními Vlády ČR

přijímá Stavební bytové družstvo Vsetín od pondělí dne 16. 3. 2020 do odvolání tato opatření:

1. Jsou zrušeny úřední hodiny. Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci.

2. Nepřijímáme platby v hotovosti. Úhrady, prosím, provádějte výhradně bezhotovostně (příkazem k úhradě nebo na České poště).

Údaje k platbě: číslo účtu, variabilní symbol a částku zjistíte na svých měsíčních předpisech nájmů.

3. Nebudou prováděny plánované výměny indikátorů topných nákladů ani jiných měřidel (např. vodoměrů).

4. Rušíme všechny Stavebním bytovým družstvem Vsetín již svolaná shromáždění vlastníků jednotek a předsedů výborů samospráv, které se měly konat v příštích dnech ať už v budově SBD nebo přímo v jednotlivých domech.

5. Ruší se aktiv předsedů výborů samospráv a SVJ, který měl proběhnout v úterý den 17. 3. 2020.

6. Zaměstnanci SBD - technici a servisní technik budou do jednotlivých domů docházet jen v případě výjimečného stavu, tzn. havárie.

7. Písemnosti – oznámení o počtu osob, číslo účtů, dodavatelské faktury apod. zasílejte e-mailem, poštou nebo odevzdávejte ve schránce, která je umístěna na levé straně na venkovním schodišti.

8. Vstup do budovy SBD Vsetín je umožněn pouze zaměstnancům, členům představenstva a kontrolní komise SBD Vsetín. Ostatní osoby pouze z vážných důvodů a po předchozí domluvě.

 

Děkujeme za pochopení,

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA

ředitelka

 

 

frame-scrollup