Pozvánka "Shromáždění delegátů"

Pozvánka "Shromáždění delegátů"
30.07.2021
Pozvánka na shromáždění delegátů 31. 8. 2021 v 15:00

Pozvánka

 

Vážená delegátko, vážený delegáte,

představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín v souladu s článkem 66, bodem 5) stanov družstva  svolává „ Shromáždění delegátů,“ které se uskuteční v úterý 31. srpna 2021 v 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 218  v I. patře budovy Městského úřadu Vsetín s programem jednání: 

 

 1.   Zahájení
 2.   Volba komisí, ověřovatelů, jmenování zapisovatelky
 3.   Zpráva mandátové komise
 4.   Stanovy družstva
 5.   Výroční zpráva za rok 2020
 6.   Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2020
 7.   Účetní závěrka za rok 2020
 8.   Rozdělení zisku za rok 2020
 9.   Statut fondů
 10.   Odvolání proti rozhodnutí představenstva
 11.   Zpráva návrhové komise – usnesení
 12.   Závěr

    

Vzhledem k rozsahu předkládaných materiálů bude mít každý delegát v případě zájmu možnost poskytnutí individuální vysvětlující konzultace k předkládaným materiálům

ve středu 25. srpna od 15.00 do 16.00 hodin na sekretariátu v budově správy družstva.

 

Poznámka:

Účastníci shromáždění delegátů mají povinnost:

 1. být vybaveni chirurgickou rouškou, respirátorem, příp. zdravotnickou obličejovou maskou
 2. být usazení tak, aby mezi nimi bylo alespoň jedno volné sedadlo
 3. předložit při prezenci negativní výsledek PCR testu ne starší 7 dnů nebo antigenního  testu ne starší 72 hodin nebo potvrzení o aplikaci dvou dávkového očkování s uplynutím více než 14 dnů od aplikace druhé dávky nebo potvrzení o aplikaci jedno dávkového očkování s uplynutím více než 14 dnů nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID – 19.

Samosprávy mají povinnost zajistit účast na členské schůzi zvoleného delegáta, případně náhradníka.

V případě plánované neúčasti delegáta a náhradníka, oznámí tuto skutečnost předseda výboru samosprávy včas dopředu telefonicky personalistce Yvettě Filákové, tel. 571 499 511.

 

 

 

Vsetín 13. července 2021                                                      PaedDr. Antonín Bařák v. r.

                                                                                               Předseda představenstva

 

 

Ke stažení

frame-scrollup