Pozvánka "Shromáždění delegátů"

Pozvánka "Shromáždění delegátů"
02.05.2022
Pozvánka na shromáždění delegátů 7. 6. 2022 v 15:00

Pozvánka

 

Vážená delegátko, vážený delegáte,

představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín v souladu s článkem 66, bodem 5) stanov družstva svolává „Shromáždění delegátů,“ které se uskuteční v úterý 7. června 2022 v 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 218  v I. patře budovy Městského úřadu Vsetín s programem jednání: 

 

 1.   Zahájení
 2.   Volba komisí, ověřovatelů, jmenování zapisovatelky
 3.   Zpráva mandátové komise
 4.   Výroční zpráva za rok 2021
 5.   Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2021
 6.   Účetní závěrka za rok 2021
 7.   Rozdělení zisku za rok 2021
 8.   Domovní řád
 9.   Dodatek č. 2 směrnice č. 77/2019 o stanovení výše poplatků
 10. Odvolání proti rozhodnutí představenstva
 11. Zpráva návrhové komise – usnesení
 12. Závěr

Vzhledem k rozsahu předkládaných materiálů bude mít každý delegát v případě zájmu možnost poskytnutí individuální vysvětlující konzultace k předkládaným materiálům ve středu 1. června od 15.00 do 16.00 hodin na sekretariátu v budově správy družstva.

Poznámky:
Účastníci shromáždění delegátů mají povinnost být vybaveni chirurgickou rouškou, respirátorem, příp. zdravotnickou obličejovou maskou (dle aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR).

Samosprávy mají povinnost zajistit účast na členské schůzi zvoleného delegáta, případně náhradníka. V případě plánované neúčasti delegáta a náhradníka, oznámí tuto skutečnost předseda výboru samosprávy den dopředu telefonicky personalistce Yvettě Filákové, tel. 571 499 511.

Občerstvení zajištěno.

 

Vsetín 12. dubna 2022                                                          PaedDr. Antonín Bařák v. r.
                                                                                                    Předseda představenstva

 

Ke stažení

frame-scrollup