PŘERUŠENÍ DODÁVEK DÁLKOVÉHO TEPLA

PŘERUŠENÍ DODÁVEK DÁLKOVÉHO TEPLA
14.05.2024
Od 2. května 2024 dojde k přerušení dodávek dálkového tepla

Společnost Zásobování teplem Vsetín oznamuje:

Vzhledem k současnému vývoji venkovních teplot a předpovědi počasí na další dny, přerušíme od čtvrtka
2. 5. 2024 dodávky tepla pro vytápění našim odběratelům ve Vsetíně.

Odběratelům tepla, kteří nechtějí mít přerušené dodávky nebo budou mít zájem dodávky v průběhu května obnovit, jsme připraveni vyhovět.

Máte-li zájem o individuální nastavení, požádejte nás písemně nebo telefonicky na kontaktech:

petr.machac@enetiqa.cz        tel: 724 043 822
milan.simunic@enetiqa.cz     tel: 724 650 865

V případě ochlazení, začneme automaticky dodávat teplo do všech odběrných míst. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí. Podle platných pravidel pro vytápění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.194/2007Sb. v platném znění, budou dodávky tepla do bytů a nebytových prostor obnoveny, pokud průměrné denní teploty venkovního vzduchu poklesnou pod + 13 st. C. K takovémuto obnovení dodávek tepla pro vytápění můžeme přistoupit v období až do konce května, to je do posledního dne otopného období.

frame-scrollup