Přerušení dodávky teplé vody

Přerušení dodávky teplé vody
15.08.2023
V termínu od 21. do 30. srpna 2023 bude přerušená dodávka teplé vody v s sídlišti Rokytnice.

INFORMACE OD ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VSETÍN:

Vážení odběratelé,

sdělujeme Vám tímto, že v souladu s plánovaným postupem prací při rekonstrukci rozvodů tepelné energie v lokalitě Rokytnice, bude v termínu

od 21. do 30. srpna 2023, nezbytné provést odstávku dodávky teplé vody do teplem zásobených domů v této lokalitě.

V případě Vašich dotazů a připomínek k průběhu prací můžete kontaktovat zhotovitele a zaměstnance společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. - osoby zodpovědné za řádné a včasné provedení rekonstrukční akce:

 

Petr Charvát                zástupce zhotovitele            ' 604 639 730

Petr Macháč                zástupce provozovatele      ' 724 043 822

René Halamíček                  zástupce objednatele          ' 724 650 890

 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o shovívavost.

Děkujeme Vám za pochopení.    

Ing. Kamil Ondra  v.r.

místopředseda představenstva

Ke stažení

frame-scrollup