Protiepidemiologické opatření

Protiepidemiologické opatření
26.08.2020
SBD Vsetín

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření - všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, apod. ve vnitřních prostorech staveb, kde se poskytují služby zákazníkům v době, kdy slouží pro tento účel. V souvislosti s tímto opatřením platí v budově SBD Vsetín od 31. srpna 2020 tato opatření:

a. Vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) – rouška, apod.,
b. Při vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou (dezinfekce umístěna v zádveří),
c. Omezte kontakt na co nejkratší dobu,
d. Při podpisu listin či dokumentů žádáme, abyste používali vlastní psací potřeby.
e. Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webu www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci,
f. Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
g. Styk s veřejností výhradně v úřední dny pondělí a středa: úřední hodiny 8 – 11 a 12 – 16 hod,

frame-scrollup