SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
04.05.2023
Pozvánka na shromáždění delegátů 6. června 2023 v 15.00

Vážená delegátko, vážený delegáte,

představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín v souladu s článkem 66, bodem 5) stanov družstva svolává Shromáždění delegátů, které se uskuteční v úterý 6. června 2023 v 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 218 v I. patře budovy Městského úřadu Vsetín s programem jednání: 

 

 1.   Zahájení
 2.   Volba komisí, ověřovatelů, jmenování zapisovatelky
 3.   Zpráva mandátové komise
 4.   Výroční zpráva za rok 2022
 5.   Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2022
 6.   Účetní závěrka za rok 2022
 7.   Rozdělení zisku za rok 2022
 8.   Dodatek č. 3 směrnice č. 77/2019 o stanovení výše poplatků
 9.   Dodatek č. 2 směrnice č. 80/2020 – Zásady stanovení nájemného
 10.  Zpráva návrhové komise – usnesení
 11.    Závěr  

Vzhledem k rozsahu předkládaných materiálů bude mít každý delegát v případě zájmu možnost poskytnutí individuální vysvětlující konzultace k předkládaným materiálům ve středu 31. května od 15.00 do 16.00 hodin na sekretariátu v budově správy družstva.

 

Samosprávy mají povinnost zajistit účast na členské schůzi zvoleného delegáta, případně náhradníka. V případě plánované neúčasti delegáta a náhradníka, oznámí tuto skutečnost předseda výboru samosprávy nejpozději den dopředu telefonicky personalistce Yvettě Filákové, tel. 571 499 511.

 

Občerstvení zajištěno.

 

 

 

 

 

Vsetín 11. dubna 2023                                                          PaedDr. Antonín Bařák v. r.

            Předseda představenstva

 

Ke stažení

frame-scrollup