SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
14.05.2024
Pozvánka na shromáždění delegátů 18. června 2024 v 15.00

Vážená delegátko, vážený delegáte,

představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín v souladu s článkem 66, bodem 5) stanov družstva svolává „Shromáždění delegátů,“ které se uskuteční v úterý 18. června 2024 v 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 218 v I. patře budovy Městského úřadu Vsetín s programem jednání: 

 

 1.   Zahájení
 2.   Volba komisí, ověřovatelů, jmenování zapisovatelky
 3.   Výroční zpráva za rok 2023
 4.   Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2023
 5.   Zpráva mandátové komise
 6.   Volby - volební řád
 7.   Účetní závěrka za rok 2023
 8.   Rozdělení zisku za rok 2023
 9.   Dodatek č. 4 směrnice č. 77/2019 o stanovení výše poplatků
 10.   Dodatek č. 3 směrnice č. 80/2020 – Zásady stanovení nájemného
 11.   Smlouvy o výkonu funkce - předsedy představenstva, představenstva, kontrolní komise
 12.   Odvolání proti rozhodnutí představenstva
 13.   Zpráva volební komise
 14.   Zpráva návrhové komise - usnesení
 15.   Závěr

         

Vzhledem k rozsahu předkládaných materiálů bude mít každý delegát v případě zájmu možnost poskytnutí individuální vysvětlující konzultace k předkládaným materiálům ve středu 12. června od 15.00 do 16.00 hodin na sekretariátu v budově správy družstva.

 

Samosprávy mají povinnost zajistit účast na členské schůzi zvoleného delegáta, případně náhradníka. V případě plánované neúčasti delegáta a náhradníka, oznámí tuto skutečnost předseda výboru samosprávy nejpozději den dopředu telefonicky personalistce Yvettě Filákové, tel. 571 499 511.

 

Delegáti si vezmou propisovací tužku na úpravu hlasovacích lístků.

 

Občerstvení zajištěno.

 

 

Vsetín 9. dubna 2024                                                             PaedDr. Antonín Bařák v. r.

Předseda představenstva

 

Ke stažení

frame-scrollup