Změna provozu SBD

Změna provozu SBD
20.04.2020
Nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020

Nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020

Vážení družstevníci, vážení klienti,

Stavební bytové družstvo Vsetín obnovuje od pondělí dne 20.  4.  2020 styk s veřejností a úřední hodiny, avšak v omezené míře. To vše za dodržování zvýšených hygienických požadavků a speciálních organizačních opatření.

Nadále je omezen osobní kontakt zaměstnanců správy SBD Vsetín s družstevníky, klienty, obchodními partnery a dalšími externími osobami (dále jen „veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň. V ČR stále platí nouzový stav, a s tím spojený omezený volný pohyb osob. Mají se vyřizovat úřední záležitosti jen neodkladné. Omezujeme osobní kontakt takto:

a)   upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu, nebo schránky před budovou, před osobním kontaktem, pokud je to možné. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci nebo u vstupu do budovy,

b)   při osobním kontaktu:

 • styk s veřejností je výhradně v úřední dny, tj. pondělí a středa, a výhradně v úřední hodiny, tj. 8-11 a 12-16 hod,
 • před vstupem do budovy je umístěna stojanová cedule s informacemi, jakým způsobem probíhá pohyb po správní budově,
 • u vstupu do budovy je stálá služba z řad zaměstnanců, tzv. „koordinátor“, který má funkci podatelny a informací - zjistí účel návštěvy a rozhodne, zda bude veřejnosti umožněn přímý kontakt se zaměstnanci správy. Pokud nebude přímý kontakt nezbytný, podá informace, převezme přinesené dokumenty, vydá tiskopis k vyplnění, atd., tedy bude minimalizovat pohyb veřejnosti po budově,
 • koordinátor koriguje počet veřejnosti v budově, např. do pokladny bude mít přístup vždy jen jedna osoba. Čeká se v prostoru venkovního schodiště,
 • koordinátor vede knihu návštěv, kde zapíše toho, kdo bude vpuštěn do vnitřních prostor správní budovy (s výjimkou návštěvy pokladny, kde je pohyb zdokumentován v pokladní knize),
 • jsou přijata opatření zabraňující přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů,
 • nutné je provést dezinfekci rukou (dezinfekce umístěna v zádveří),
 • vstup pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa)
 • pracovnice pokladny při manipulaci s penězi používá ochranné rukavice,
 • omezení osobního kontaktu na co nejkratší dobu,
 • při podpisu listin či dokumentů veřejnost používá svoji vlastní psací potřebu,

c)   dochází-li ke kontaktům s obchodními partnery, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem. Při osobním jednání pak za zvýšených hygienických opatření.

Opatření SBD Vsetín vychází z doporučení Ministerstva zdravotnictví k dodržování zpřísněných hygienických pravidel na pracovištích.

 

Děkujeme za pochopení,

 

Ve Vsetíně dne 20. 4. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA

ředitelka

 

 

 

 

Ke stažení

frame-scrollup